Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras

3. ES strategija dėl Arkties regiono (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES strategija dėl Arkties regiono (2013/2595(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. balandžio 17 d. ( 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson ir Ivari Padar S&D frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl ES Arkties strategijos (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Balsavimas: 8.29 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika