Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 12. marts - Strasbūra

3. ES stratēģija Arktikas reģionam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES stratēģija Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)).

Debates notika 2013. gada 17. aprīlī (17.4.2013. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi un Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson un Ivari Padar S&D grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock un Konrad Szymański ECR grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica un Elena Băsescu PPE grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par ES stratēģiju Arktikas reģionam (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.29. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika