Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg

3. EU-strategie voor de Noordpool (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP))

Het debat heeft op 17 april 2013 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 17.4.2013).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, namens de Verts/ALE-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson en Ivari Padar, namens de S&D-Fractie, over de strategie van de Europese Unie voor het Noordpoolgebied (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock en Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-strategie voor de Noordpool (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Stemming: punt 8.29 van de notulen van 12.3.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid