Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg

3. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 aprilie 2013 (punctul 18 al PV din 17.4.2013).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi și Iñaki Irazabalbeitia Fernández, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson şi Ivari Padar, în numele Grupului S&D, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson și Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock și Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica și Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Vot: punctul 8.29 al PV din 12.3.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate