Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk

4. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - lhůta: 06/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (přepracované znění) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - lhůta: 06/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na nakládání s velkou volně žijící zvěří a na prohlídku po poražení volně žijící zvěře (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 983/2009 a (EU) č. 384/2010, pokud jde o podmínky použití některých zdravotních tvrzení týkajících se účinku rostlinných sterolů a rostlinných stanolů a snížení LDL cholesterolu v krvi (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - lhůta: 04/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu), IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání karamelových barviv (E 150a–d) v pivu a sladových nápojích (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - lhůta: 01/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha II dodatek A směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o nikl (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - lhůta: 28/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití advantamu jako sladidla (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - lhůta: 01/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - lhůta: 12/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - lhůta: 12/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - lhůta: 08/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - lhůta: 05/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu), IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - lhůta: 06/06/2014)
předáno věcně příslušný výbor: REGI.

Právní upozornění - Ochrana soukromí