Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 152/2009 seoses dioksiinide ja polüklooritud bifenüülide sisalduse määramisega (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - tähtaeg: 6.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (uuesti sõnastatud) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - tähtaeg: 6.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa seoses looduslike suurulukite käitlemist ja looduslike ulukite tapajärgset kontrolli käsitlevate erinõuetega (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 983/2009 ja (EL) nr 384/2010 selliste tervisealaste väidete kasutamise tingimuste osas, mis on seotud taimsete steroolide ja taimsete stanoolide mõjuga vere LDL-kolesterooli taseme alandamisele (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ seoses ühiste ohutusnäitajatega ja õnnetusjuhtumite maksumuse arvestamise ühiste meetoditega - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - tähtaeg: 4.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50), IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses karamelli tooni värvainete (E 150a–d) kasutamisega õlles ja linnasejookides (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - tähtaeg: 1.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa A liidet seoses nikliga (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - tähtaeg: 28.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses advantaami kasutamisega magusainena (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - tähtaeg: 1.5.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 taimeõlide ja -rasvade ning taimeõlisid ja -rasvu sisaldava toidu eruukhappe sisalduse piirnormide osas (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - tähtaeg: 12.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - tähtaeg: 12.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - tähtaeg: 8.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - tähtaeg: 5.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50), IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - tähtaeg: 6.6.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika