Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

5. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Graham Watson, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, kuid vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel ja Lambert van Nistelrooij.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen ja Andrzej Grzyb.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl ja Ana Gomes.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni asepresident) ja Dimitrios Kourkoulas.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika