Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2627(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0263/2014

Debatten :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Stemmingen :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0248

Notulen
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg

6. Invasie van Oekraïne door Rusland (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP))

De Voorzitter wenst namens het Parlement Petro Porochenko, lid van de Oekraïense Verkhovna Rada en medevoorzitter van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne, die plaats heeft genomen op de officiële tribune, welkom.

De Voorzitter herinnert aan de steun van het Europees Parlement aan de Oekraïense bevolking en de vrijheid, soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid van het land.

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacek Olgierd Kurski, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier en György Schöpflin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka en Paul Murphy.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) en Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere en Philippe Juvin, namens de PPE-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de invasie van Oekraïne door Rusland (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over Oekraïne (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.12 van de notulen van 13.3.2014.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid