Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2627(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0263/2014

Dezbateri :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Voturi :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0248

Proces-verbal
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg

6. Invadarea Ucrainei de către Rusia (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP))

Preşedintele a urat, în numele Parlamentului, bun venit lui Petro Porocenko, membru al Verhovna Rada a Ucrainei și copreședinte al Comisiei pentru cooperarea parlamentară UE-Ucraina, care a luat locul în tribuna oficială.

Preşedintele a reamintit sprijinul Parlamentului pentru poporul ucrainean și pentru libertatea, suveranitatea și integritatea țării.

Dimitrios Kourkoulas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și José Manuel Barroso (Președintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier și György Schöpflin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka și Paul Murphy.

Au intervenit: Štefan Füle (membră a Comisiei) și Dimitrios Kourkoulas.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere și Philippe Juvin, în numele Grupului PPE, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt și Jo Leinen, în numele Grupului S&D, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Ucraina (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.12 al PV din 13.3.2014.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate