Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2627(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0263/2014

Razprave :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Glasovanja :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0248

Zapisnik
Sreda, 12. marec 2014 - Strasbourg

6. Invazija Rusije na Ukrajino (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Invazija Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP))

Predsedujoči je v imenu Parlamenta zaželel dobrodošlico Petru Poročenku, članu ukrajinskega verkhovna rada in sopredsedniku odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina, ki se je nahajal na tribuni.

Predsedujoči je ponovil podporo Evropskega parlamenta ukrajinskemu ljudstvu ter svobodi, suverenosti in ozemeljski integriteti države.

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier in György Schöpflin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka in Paul Murphy.

Govorila sta Štefan Füle (član Komisije) in Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere in Philippe Juvin v imenu skupine PPE o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt in Jo Leinen v imenu skupine S&D o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o Ukrajini (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.12 zapisnika z dne 13.3.2014.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov