Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2168(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0117/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0117/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

8.1. Ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τις πολιτικές του σχέσεις με την ΕΕ [2013/2168(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0208)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου