Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0010(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0403/2013

Esitatud tekstid :

A7-0403/2013

Arutelud :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13

Hääletused :

PV 12/03/2014 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0219

Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

8.12. Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0219)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0219)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika