Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0010(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0403/2013

Ingivna texter :

A7-0403/2013

Debatter :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13

Omröstningar :

PV 12/03/2014 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0219

Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg

8.12. Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0219)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0219)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy