Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2595(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0229/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.29
CRE 12/03/2014 - 8.29

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0236

Notulen
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg

8.29. EU-strategie voor de Noordpool (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 en B7-0233/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0228/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0229/2014

(ter vervanging van B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 en B7-0232/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa en Sari Essayah, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson en Ivari Padar, namens de S&D-Fractie,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie,

Charles Tannock en Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0236)

(Ontwerpresolutie B7-0233/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler, die een mondeling amendement op visum 13 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid