Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Raport: Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock ja Daniel Hannan

Raport: David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica ja Anna Záborská

Raport: Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias ja Andrej Plenković

Raport: Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Raport: Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri fraktsiooni S&D nimel, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan ja Marian Harkin

Raport: Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri fraktsiooni S&D nimel, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković ja Marian Harkin

Raport: Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock ja Andrej Plenković

Raport: Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina ja Anna Maria Corazza Bildt

Raport: Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina ja Andrej Plenković

Türgi 2013. aasta eduaruanne - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković ja Anna Maria Corazza Bildt

ELi Arktika piirkonna strateegia - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo ja Andrej Plenković.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika