Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2007(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0135/2014

Arutelud :

PV 12/03/2014 - 12
CRE 12/03/2014 - 12

Hääletused :

PV 13/03/2014 - 14.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0240

Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

12. Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega - Troika rolli ja tegevuse tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)
CRE

Raport Troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse uurimise kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega [2013/2277(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Othmar Karas ja Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Raport troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse tööhõivealaste ja sotsiaalsete aspektide kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega [2014/2007(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lajos Bokros, ja Alejandro Cercas tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni asepresident) ja László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michael Theurer (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Helmut Scholz (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Regina Bastos fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Emer Costello fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sampo Terho fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Paul Gauzès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Rui Tavares ja Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy ja Derek Roland Clark.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Nicole Sinclaire, Markus Ferber, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Karin Kadenbach ja Michael Theurer, Werner Langen sinise kaardi kasutamise menetluse kohta (juhataja tuletas talle meelde selles küsimuses kohaldatavaid eeskirju), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, ja Werner Langen.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc ja Alejandro Cercas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2014protokoll punkt 14.3 ja 13.3.2014protokoll punkt 14.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika