Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras

13. ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) vardu.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković ir Elena Băsescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai ir Geoffrey Van Orden.

Kalbėjo Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu ir Roberta Angelilli PPE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn ir Jörg Leichtfried dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl Parlamento pozicijos 25-ojoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijoje (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.16 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika