Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0367(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0021/2014

Forhandlinger :

PV 12/03/2014 - 14
CRE 12/03/2014 - 14

Afstemninger :

PV 13/03/2014 - 14.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0241

Protokol
Onsdag den 12. marts 2014 - Strasbourg

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

14. Almindelige bestemmelser - Asyl-, migrations- og integrationfond og Fonden for Intern Sikkerhed ***I - Asyl-, migrations- og integrationsfond ***I - Fonden for Intern Sikkerhed (politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring) ***I - Fonden for Intern Sikkerhed (ydre grænser og visa) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om almindelige bestemmelser om Asyl- og Migrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en asyl- og migrationsfond [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino og Marian-Jean Marinescu forelagde betænkningerne.

Talere: Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Sophocles Sophocleous (ordfører for udtalelse fra AFET), Dominique Riquet (ordfører for udtalelse fra BUDG), Monika Hohlmeier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Hubert Pirker for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes og Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula og Silvia Costa.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica.

Talere: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume og Salvatore Iacolino.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Indlæg af Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 13.3.2014, punkt 14.5 i protokollen af 13.3.2014, punkt 14.6 i protokollen af 13.3.2014 og punkt 14.7 i protokollen af 13.3.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik