Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0367(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0021/2014

Keskustelut :

PV 12/03/2014 - 14
CRE 12/03/2014 - 14

Äänestykset :

PV 13/03/2014 - 14.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0241

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

14. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (yleiset säännökset) ***I - Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta) ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (ulkorajat ja viisumit) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino ja Marian-Jean Marinescu esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sophocles Sophocleous (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dominique Riquet (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hubert Pirker PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Ana Gomes ja Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula ja Silvia Costa.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume ja Salvatore Iacolino.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

käytti puheenvuoron Marian-Jean Marinescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.1, istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.5, istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.6 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö