Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0367(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0021/2014

Debatai :

PV 12/03/2014 - 14
CRE 12/03/2014 - 14

Balsavimas :

PV 13/03/2014 - 14.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0241

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

14. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Vidaus saugumo fondas (bendrosios nuostatos) ***I - Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ***I - Vidaus saugumo fondas (policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir krizių valdymas) ***I - Vidaus saugumo fondas (išorės sienos ir vizos) ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Prieglobsčio ir migracijos fondo bendrosios nuostatos ir policijos bendradarbiavimo, kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonė [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino ir Marian-Jean Marinescu pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Sophocles Sophocleous (AFET komiteto nuomonės referentas), Dominique Riquet (BUDG komiteto nuomonės referentas), Monika Hohlmeier (BUDG komiteto nuomonės referentė), Hubert Pirker PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes), Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Ana Gomes ir Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ana Gomes), Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula ir Silvia Costa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume ir Salvatore Iacolino.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Marian-Jean Marinescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.1 punktas, 14.5 punktas, 14.6 punktas ir 14.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika