Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0367(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0021/2014

Debatter :

PV 12/03/2014 - 14
CRE 12/03/2014 - 14

Omröstningar :

PV 13/03/2014 - 14.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0241

Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

14. Asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) ***I – Asyl- och migrationsfonden ***I – Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering ***I – Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till yttre gränser och viseringar [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino och Marian-Jean Marinescu redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Sophocles Sophocleous (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Dominique Riquet (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Monika Hohlmeier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Hubert Pirker för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Ana Gomes och Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula och Silvia Costa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica.

Talare: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume och Salvatore Iacolino.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talare: Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 13.3.2014, punkt 14.5 i protokollet av den 13.3.2014, punkt 14.6 i protokollet av den 13.3.2014 och punkt 14.7 i protokollet av den 13.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy