Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0027(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0103/2014

Внесени текстове :

A7-0103/2014

Разисквания :

PV 12/03/2014 - 15
CRE 12/03/2014 - 15

Гласувания :

PV 13/03/2014 - 14.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0244

Протокол
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург

15. Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Carl Schlyter (докладчик по становището на комисията LIBE), Ana Gomes (докладчик по становището на комисията AFET), Pilar del Castillo Vera (докладчик по становището на комисията ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Christian Engström, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Erik Bánki, Ивайло Калфин, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt и Vicky Ford.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău и Malcolm Harbour.

Изказаха се: Neelie Kroes и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.8 от протокола от 13.3.2014.

Правна информация - Политика за поверителност