Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0027(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0103/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0103/2014

Keskustelut :

PV 12/03/2014 - 15
CRE 12/03/2014 - 15

Äänestykset :

PV 13/03/2014 - 14.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0244

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg

15. Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab esitteli mietinnön.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carl Schlyter (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ana Gomes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar del Castillo Vera (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vicente Miguel Garcés Ramón S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Christian Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt ja Vicky Ford.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău ja Malcolm Harbour.

Puheenvuorot: Neelie Kroes ja Andreas Schwab.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2014, kohta 14.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö