Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0103/2014

Ingivna texter :

A7-0103/2014

Debatter :

PV 12/03/2014 - 15
CRE 12/03/2014 - 15

Omröstningar :

PV 13/03/2014 - 14.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0244

Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg

15. Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Carl Schlyter (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Ana Gomes (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Pilar del Castillo Vera (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Christian Engström för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt och Vicky Ford.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia-Adriana Ţicău och Malcolm Harbour.

Talare: Neelie Kroes och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.8 i protokollet av den 13.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy