Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0364(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0315/2013

Внесени текстове :

A7-0315/2013

Разисквания :

PV 12/03/2014 - 16
CRE 12/03/2014 - 16

Гласувания :

PV 13/03/2014 - 14.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0245

Протокол
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург

16. Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Димитър Стоянов (докладчик по становището на комисията JURI), Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, и Syed Kamall, от името на групата ECR

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Neelie Kroes и Theodor Dumitru Stolojan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.9 от протокола от 13.3.2014.

Правна информация - Политика за поверителност