Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0364(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0315/2013

Ingivna texter :

A7-0315/2013

Debatter :

PV 12/03/2014 - 16
CRE 12/03/2014 - 16

Omröstningar :

PV 13/03/2014 - 14.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0245

Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg

16. Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision 2014–2020 ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Dimitar Stoyanov (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, och Syed Kamall för ECR-gruppen

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Neelie Kroes och Theodor Dumitru Stolojan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.9 i protokollet av den 13.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy