Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0283(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0316/2013

Ingivna texter :

A7-0316/2013

Debatter :

PV 12/03/2014 - 17
CRE 12/03/2014 - 17

Omröstningar :

PV 13/03/2014 - 14.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0246

Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2014 - Strasbourg

17. Radioutrustning ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Catherine Stihler för S&D-gruppen, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Malcolm Harbour och Biljana Borzan.

Talare: Neelie Kroes och Barbara Weiler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.10 i protokollet av den 13.3.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy