Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 3.Strategie EU pro Arktidu (předložené návrhy usnesení)
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5.Příprava na zasedání Evropské rady (20.–21. března 2014) (rozprava)
 6.Invaze Ruska na Ukrajinu (rozprava)
 7.Složení Parlamentu
 8.Hlasování
  
8.1.Regionální úloha Pákistánu a politické vztahy s EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Systém protiraketové ochrany pro Evropu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Evropský rybolov a dohoda o volném obchodu mezi EU a Thajskem (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Evropské gastronomické dědictví (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Ochrana eura proti padělání (program Pericles 2020) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zjednodušení vízového režimu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** (hlasování)
  
8.9.Humanitární závazek ozbrojených nestátních subjektů v oblasti ochrany dětí (hlasování)
  
8.10.Počet meziparlamentních delegací, delegací do společných meziparlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromáždění (hlasování)
  
8.11.Poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ (hlasování)
  
8.12.Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***I (hlasování)
  
8.13.Provádění jednotného evropského nebe ***I (hlasování)
  
8.14.Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (hlasování)
  
8.15.Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***I (hlasování)
  
8.16.Fluorované skleníkové plyny ***I (hlasování)
  
8.17.Volný pohyb pracovníků ***I (hlasování)
  
8.18.Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (konečné hlasování)
  
8.19.Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I (hlasování)
  
8.20.Program Copernicus ***I (hlasování)
  
8.21.Agentura pro evropský GNSS ***I (hlasování)
  
8.22.Priority vztahů EU se zeměmi Východního partnerství (hlasování)
  
8.23.Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU (hlasování)
  
8.24.Hodnocení soudnictví s ohledem na trestní právo a právní stát (hlasování)
  
8.25.Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (hlasování)
  
8.26.Zpráva o občanství EU za rok 2013 (hlasování)
  
8.27.Úřad evropského veřejného žalobce (hlasování)
  
8.28.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (hlasování)
  
8.29.Strategie EU pro Arktidu (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny – Zaměstnanost a sociální aspekty úlohy a operací „trojky“ (rozprava)
 13.Priority EU pro 25. zasedání Rady pro lidská práva OSN (rozprava)
 14.Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (všeobecná ustanovení) ***I – Azylový, migrační a integrační fond ***I – Fond pro vnitřní bezpečnost (policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a krizové řízení) ***I – Fond pro vnitřní bezpečnost – vnější hranice a víza ***I (rozprava)
 15.Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací ***I (rozprava)
 16.Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020 ***I (rozprava)
 17.Rádiová zařízení ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (242 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3857 kb) 
 
Zápis (209 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (377 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1502 kb) 
 
Zápis (269 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (182 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (849 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí