Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.EU:n arktisten alueiden strategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (20.–21. maaliskuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 6.Venäjän hyökkäys Ukrainaan (keskustelu)
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Äänestykset
  8.1.Pakistanin alueellinen rooli ja poliittiset suhteet EU:n kanssa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.Ohjuskilpi Euroopalle (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.EU:n kalastusalan tilanne ja EU:n ja Thaimaan välinen vapaakauppasopimus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.Euroopan gastronominen perintö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.Euron suojaaminen rahanväärennykseltä (Perikles 2020) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.7.Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.8.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä *** (äänestys)
  8.9.Aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarinen toiminta lasten suojelemisessa (äänestys)
  8.10.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (äänestys)
  8.11.Elintarviketietojen antaminen kuluttajille siltä osin kuin on kyse valmistettujen nanomateriaalien määritelmästä (äänestys)
  8.12.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***I (äänestys)
  8.13.Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ***I (äänestys)
  8.14.Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (äänestys)
  8.15.Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt ***I (äänestys)
  8.16.Fluoratut kasvihuonekaasut ***I (äänestys)
  8.17.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ***I (äänestys)
  8.18.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (lopullinen äänestys)
  8.19.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I (äänestys)
  8.20.Copernicus-ohjelma ***I (äänestys)
  8.21.Euroopan GNSS-virasto ***I (äänestys)
  8.22.EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet (äänestys)
  8.23.Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (äänestys)
  8.24.Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä (äänestys)
  8.25.Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (äänestys)
  8.26.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 (äänestys)
  8.27.Euroopan syyttäjänvirasto (äänestys)
  8.28.Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)
  8.29.EU:n arktisten alueiden strategia (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Troikan rooli ja toiminnot euroalueen ohjelmamaiden osalta - Troikan roolin ja toimintojen työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat (keskustelu)
 13.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (keskustelu)
 14.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (yleiset säännökset) ***I - Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta) ***I - Sisäisen turvallisuuden rahasto (ulkorajat ja viisumit) ***I (keskustelu)
 15.Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva ***I (keskustelu)
 16.Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvä unionin ohjelma vuosiksi 2014–2020 ***I (keskustelu)
 17.Radiolaitteet ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (245 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3857 kb) 
 
Pöytäkirja (168 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (359 kb) Nimenhuutoäänestykset (1509 kb) 
 
Pöytäkirja (270 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (169 kb) Nimenhuutoäänestykset (836 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö