Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.ES strategija dėl Arkties regiono (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)
 6.Rusijos įsiveržimas į Ukrainą (diskusijos)
 7.Parlamento sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Pakistano vaidmuo regione ir politiniai santykiai su ES (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos priešraketinės gynybos skydas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos žuvininkystės sektorius ir ES ir Tailando laisvosios prekybos susitarimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos gastronomijos paveldas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Apsauga nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos *** (balsavimas)
  
8.9.Humanitarinis ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimas saugoti vaikus (balsavimas)
  
8.10.Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičius (balsavimas)
  
8.11.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams, susijęs su termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžtimi (balsavimas)
  
8.12.Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I (balsavimas)
  
8.13.Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I (balsavimas)
  
8.14.Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (balsavimas)
  
8.15.Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***I (balsavimas)
  
8.16.Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ***I (balsavimas)
  
8.17.Laisvas darbuotojų judėjimas ***I (balsavimas)
  
8.18.Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (galutinis balsavimas)
  
8.19.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
8.20.Programa „Copernicus“ ***I (balsavimas)
  
8.21.Europos GNSS agentūra ***I (balsavimas)
  
8.22.ES santykių su Rytų partnerystės šalimis prioritetai (balsavimas)
  
8.23.JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (balsavimas)
  
8.24.Teisingumo vertinimas baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje (balsavimas)
  
8.25.Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui (balsavimas)
  
8.26.2013 m. ES pilietybės ataskaita (balsavimas)
  
8.27.Europos prokuratūra (balsavimas)
  
8.28.2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
8.29.ES strategija dėl Arkties regiono (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Trejeto vaidmuo ir veiksmai euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse - Trejeto vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse užimtumo ir socialiniai aspektai (diskusijos)
 13.ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)
 14.Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Vidaus saugumo fondas (bendrosios nuostatos) ***I - Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ***I - Vidaus saugumo fondas (policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir krizių valdymas) ***I - Vidaus saugumo fondas (išorės sienos ir vizos) ***I (diskusijos)
 15.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis ***I (diskusijos)
 16.Sąjungos audito ir finansinės atskaitomybės sričių programa 2014–2020 m. laikotarpiui ***I (diskusijos)
 17.Radijo ryšio įrenginiai ***I (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (242 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (3857 kb) 
 
Protokolas (218 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (386 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1521 kb) 
 
Protokolas (275 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (178 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (876 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika