Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.L-istrateġija tal-UE għall-Artiku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (20-21 ta' Marzu 2014) (dibattitu)
 6.L-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (dibattitu)
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Ir-rwol reġjonali tal-Pakistan u r-relazzjonijiet politiċi tiegħu mal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Tarka kontra l-missili għall-Ewropa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Is-Settur Ewropew tas-Sajd fil-Kuntest tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u t-Tajlandja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Il-wirt gastronomiku Ewropew (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Il--protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Ftehim UE-Ażerbajġan dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Ftehim UE-Ażerbajġan dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni *** (votazzjoni)
  
8.9.L-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal (votazzjoni)
  
8.10.Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għal kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għal kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u Assemblej Parlamentari multilaterali (votazzjoni)
  
8.11.L-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fejn tidħol id-definizzjoni ta' "nanomaterjali maħdumin" (votazzjoni)
  
8.12.L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I (votazzjoni)
  
8.13.L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I (votazzjoni)
  
8.14.L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (votazzjoni)
  
8.15.Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***I (votazzjoni)
  
8.16.Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra ***I (votazzjoni)
  
8.17.Il-moviment liberu tal-ħaddiema ***I (votazzjoni)
  
8.18.Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (votazzjoni finali)
  
8.19.Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri (setgħat delegati u ta' implimentazzjoni) ***I (votazzjoni)
  
8.20.Il-Programm Copernicus ***I (votazzjoni)
  
8.21.L-Aġenzija Ewropea GNSS ***I (votazzjoni)
  
8.22.Prijoritajiet għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tas-sħubija tal-Lvant (votazzjoni)
  
8.23.Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (votazzjoni)
  
8.24.Evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt (votazzjoni)
  
8.25.It-tħejjija għal dinja awdjoviżiva konverġenti b’mod komplet (votazzjoni)
  
8.26.Rapport 2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE (votazzjoni)
  
8.27.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)
  
8.28.Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (votazzjoni)
  
8.29.L-istrateġija tal-UE għall-Artiku (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Ir-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro - Aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (dibattitu)
 13.Prijoritajiet tal-UE għall-25 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (dibattitu)
 14.Il-Fond għall-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni u l-Fond għas-Sigurtà Interna (Dispożizzjonijiet ġenerali) ***I - Il-Fond għall-Migrazzjoni, l-Ażil u l-Integrazzjoni ***I - Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Il-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet) ***I - Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Fruntieri esterni u viżi) ***I (dibattitu)
 15.Livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni ***I (dibattitu)
 16.Programm tal-Unjoni fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 ***I (dibattitu)
 17.It-tagħmir tar-radju ***I (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (246 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3857 kb) 
 
Minuti (224 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (393 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1515 kb) 
 
Minuti (284 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (171 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (839 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza