Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)
 3.EU-strategie voor de Noordpool (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (debat)
 6.Invasie van Oekraïne door Rusland (debat)
 7.Samenstelling Parlement
 8.Stemmingen
  
8.1.De regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Europees raketschild (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Europees gastronomisch erfgoed (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Bescherming van de euro tegen valsemunterij (Pericles 2020) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de overname van illegaal verblijvende personen *** (stemming)
  
8.9.Humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming (stemming)
  
8.10.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale Parlementaire Vergaderingen (stemming)
  
8.11.Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat betreft de definitie van "technisch vervaardigde nanomaterialen" (stemming)
  
8.12.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I (stemming)
  
8.13.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ***I (stemming)
  
8.14.Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (stemming)
  
8.15.Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen ***I (stemming)
  
8.16.Gefluoreerde broeikasgassen ***I (stemming)
  
8.17.Vrij verkeer van werknemers ***I (stemming)
  
8.18.Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (eindstemming)
  
8.19.Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
8.20.Copernicus-programma ***I (stemming)
  
8.21.Europese GNSS-Agentschap ***I (stemming)
  
8.22.Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap (stemming)
  
8.23.Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (stemming)
  
8.24.Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat (stemming)
  
8.25.Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (stemming)
  
8.26.Verslag over het EU-burgerschap 2013 (stemming)
  
8.27.Europees openbaar ministerie (stemming)
  
8.28.Voortgangsverslag over Turkije 2013 (stemming)
  
8.29.EU-strategie voor de Noordpool (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Rol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone - Werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka (debat)
 13.EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (debat)
 14.Fonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne veiligheid (algemene bepalingen) ***I - Fonds voor asiel, migratie en integratie ***I - Fonds voor interne veiligheid (politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit en crisisbeheer) ***I - Fonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa) ***I (debat)
 15.Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid ***I (debat)
 16.Unieprogramma op het gebied van financiële verslaggeving en controle 2014-2020 ***I (debat)
 17.Radioapparatuur ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (243 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3857 kb) 
 
Notulen (171 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (351 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1514 kb) 
 
Notulen (281 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (163 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (834 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid