Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 5.Pregătirea pentru reuniunea Consiliului European (20-21 martie 2014) (dezbatere)
 6.Invadarea Ucrainei de către Rusia (dezbatere)
 7.Componenţa Parlamentului
 8.Votare
  
8.1.Rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Un scut antirachetă pentru Europa (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Sectorul european al pescuitului și Acordul de liber schimb UE-Thailanda (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Patrimoniul gastronomic european (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Protecția monedei euro împotriva contrafacerii („Pericles 2020”) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Acordul UE-Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Acordul UE-Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală *** (vot)
  
8.9.Angajamentul umanitar al grupărilor armate neguvernamentale în ce privește protecția copilului (vot)
  
8.10.Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)
  
8.11.Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate” (vot)
  
8.12.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor ***I (vot)
  
8.13.Punerea în aplicare a cerului unic european ***I (vot)
  
8.14.Aerodromurile, managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană ***I (vot)
  
8.15.Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***I (vot)
  
8.16.Gazele fluorurate cu efect de seră ***I (vot)
  
8.17.Libera circulație a lucrătorilor ***I (vot)
  
8.18.Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (vot final)
  
8.19.Statisticile privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) ***I (vot)
  
8.20.Programul Copernicus ***I (vot)
  
8.21.Agenția GNSS European ***I (vot)
  
8.22.Priorităţile pentru relaţiile UE cu ţările din Parteneriatul estic (vot)
  
8.23.Programul de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de supraveghere din diferite state membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE (vot)
  
8.24.Evaluarea justiției în domeniul justiției penale și al statului de drept (vot)
  
8.25.Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (vot)
  
8.26.Raportul privind cetățenia UE în 2013 (vot)
  
8.27.Parchetul European (vot)
  
8.28.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia (vot)
  
8.29.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Rolul și activitățile troicii în țările din zona euro care participă la program - Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale rolului și activității troicii (dezbatere)
 13.Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)
 14.Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă (dispoziții generale) ***I - Fondul pentru azil, migraţie și integrare ***I - Fondul pentru securitate internă (Cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) ***I - Fondul pentru securitate internă (Frontierele externe și vizele) ***I (dezbatere)
 15.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***I (dezbatere)
 16.Programul Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului 2014-2020 ***I (dezbatere)
 17.Echipamentele radio ***I (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (249 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (3857 kb) 
 
Proces-verbal (227 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (380 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1524 kb) 
 
Proces-verbal (279 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (168 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (839 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate