Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 12. marec 2014 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 3.Strategija EU za Arktiko (vloženi predlogi resolucij)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 5.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (20. in 21. marec 2014) (razprava)
 6.Invazija Rusije na Ukrajino (razprava)
 7.Sestava Parlamenta
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Regionalna vloga Pakistana in politični odnosi z Evropsko unijo (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Protiraketni ščit za Evropo (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Evropski ribiški sektor in sporazum o prosti trgovini med EU in Tajsko (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Evropska gastronomska dediščina (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Zaščita eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Sporazum med EU in Azerbajdžanom o poenostavitvi izdajanja vizumov *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum med EU in Azerbajdžanom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja *** (glasovanje)
  
8.9.Humanitarno delovanje oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok (glasovanje)
  
8.10.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)
  
8.11.Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“ (glasovanje)
  
8.12.Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***I (glasovanje)
  
8.13.Izvajanje enotnega evropskega neba ***I (glasovanje)
  
8.14.Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I (glasovanje)
  
8.15.Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja ***I (glasovanje)
  
8.16.Fluorirani toplogredni plini ***I (glasovanje)
  
8.17.Prosto gibanje delavcev ***I (glasovanje)
  
8.18.Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (končno glasovanje)
  
8.19.Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I (glasovanje)
  
8.20.Program Copernicus ***I (glasovanje)
  
8.21.Agencija za evropski GNSS ***I (glasovanje)
  
8.22.Ocena odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog (glasovanje)
  
8.23.Program nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organi nadzora v različnih državah članicah ter učinek na temeljne pravice državljanov EU (glasovanje)
  
8.24.Ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države (glasovanje)
  
8.25.Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni svet (glasovanje)
  
8.26.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013 (glasovanje)
  
8.27.Evropsko javno tožilstvo (glasovanje)
  
8.28.Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (glasovanje)
  
8.29.Strategija EU za Arktiko (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Vloga in delovanje trojke v zvezi z državami v programu euroobmočja - Vidiki zaposlovanja in socialni vidiki vloge in delovanja trojke (razprava)
 13.Prednostne naloge EU za 25. sejo sveta Združenih narodov za človekove pravice (razprava)
 14.Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost (splošne določbe) ***I - Sklad za azil, migracije in vključevanje ***I - Sklad za notranjo varnost (policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti njemu ter krizno upravljanje) ***I - Sklad za notranjo varnost (zunanje meje in vizumska politika) ***I (razprava)
 15.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij ***I (razprava)
 16.Program Unije na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 ***I (razprava)
 17.Radijska oprema ***I (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (237 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (3857 kb) 
 
Zapisnik (210 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (386 kb) Izid poimenskega glasovanja (1528 kb) 
 
Zapisnik (265 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (163 kb) Izid poimenskega glasovanja (842 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov