Indeks 
Zapisnik
PDF 267kWORD 211k
Srijeda, 12. ožujka 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 3.Strategija Europske unije za Arktik (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 5.Priprema zasjedanja Europskog vijeća (20. ‒ 21. ožujka 2014.) (rasprava)
 6.Invazija Rusije na Ukrajinu (rasprava)
 7.Sastav Parlamenta
 8.Glasovanje
  
8.1.Regionalna uloga Pakistana i politički odnosi s EU-om (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Proturaketni štit za Europu (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Europski ribarski sektor i sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tajlanda (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Europska gastronomska baština: kulturni i obrazovni aspekti (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Zaštita eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”) *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o pojednostavljenju izdavanja viza *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka *** (glasovanje)
  
8.9.Humanitarni angažman nevladinih oružanih sudionika u zaštiti djece (glasovanje)
  
8.10.Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima, izaslanstava u odborima za međuparlamentarnu suradnju te multilateralnim parlamentarnim skupštinama (glasovanje)
  
8.11.Informiranje potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (glasovanje)
  
8.12.Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela ***I (glasovanje)
  
8.13.Provedba jedinstvenog europskog neba ***I (glasovanje)
  
8.14.Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi ***I (glasovanje)
  
8.15.Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani ***I (glasovanje)
  
8.16.Fluorirani staklenički plinovi ***I (glasovanje)
  
8.17.Sloboda kretanja radnika ***I (glasovanje)
  
8.18.Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (konačno glasovanje)
  
8.19.Statistika Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) ***I (glasovanje)
  
8.20.Program Copernicus ***I (glasovanje)
  
8.21.Agencija za europski GNSS ***I (glasovanje)
  
8.22.Prioriteti za odnose Unije sa zemljama Istočnog partnerstva (glasovanje)
  
8.23.Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (glasovanje)
  
8.24.Ocjenjivanje pravosuđa u području kaznenog prava i vladavine prava (glasovanje)
  
8.25.Priprema za potpunu konvergenciju audiovizualnog svijeta (glasovanje)
  
8.26.Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. (glasovanje)
  
8.27.Ured europskog javnog tužitelja (glasovanje)
  
8.28.Izvješće o napretku Turske za 2013. (glasovanje)
  
8.29.Strategija Europske unije za Arktik (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Uloga i aktivnosti Trojke u vezi sa zemljama koje su u programu europodručja - Aspekti zapošljavanja i socijalni aspekti uloge i djelovanje Trojke (rasprava)
 13.Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća za ljudska prava UN-a (rasprava)
 14.Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost (opće odredbe) ***I - Fond za azil, migracije i integraciju ***I - Fond za unutarnju sigurnost − policijska suradnja, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje kriznim situacijama ***I - Fond za unutarnju sigurnost − vanjske granice i vize ***I (rasprava)
 15.Visoka zajednička razina sigurnosti mreža i informacija ***I (rasprava)
 16.Program Unije na području financijskog izvještavanja i revizije 2014. ‒ 2020. ***I (rasprava)
 17.Radijska oprema ***I (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 3. ožujka 2014.

upućeno nadležni: REGI (članak 50. Poslovnika),

mišljenje: EMPL (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o prihvatljivosti rashoda za programe suradnje (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 4. ožujka 2014.

upućeno nadležni: REGI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegirane Uredbe (EU) br. 114/2013 u pogledu specifičnih emisija CO2 za 2010. utvrđenih za proizvođača Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 4. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)

mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka, 4. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) br.1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 i 812/2013 u pogledu označivanja proizvoda povezanih s energijom na internetu (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 5. ožujka 2014.

upućeno nadelžni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih normi za objavljivanje dopuna prospektu (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka, 7. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana odluka Komisije o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvenih usluga koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 10. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila koja se odnose na načela za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: REGI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br.528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za produživanje odobrenja za biocidne proizvode koja su predmet međusobnog priznavanja (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 7. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika),

mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta za uporabu neobavezne oznake kvalitete „planinski proizvod” (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br.555/2008 u vezi s novim mjerama u okviru nacionalnih programa potpore u vinskom sektoru (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br. 826/2008 u pogledu određenih zahtjeva u vezi s poljoprivrednim proizvodima za koje se dodjeljuje potpora za privatno skladištenje (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o programima potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br. 288/2009 u pogledu dodjele potpore za popratne mjere u okviru Programa distribucije voća i povrća u školama (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Provedbene uredbe Komisije (EU) br.543/2011 u vezi sa sektorima voća i povrća te prerađevina voća i povrća (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br.73/2009 i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu osnovice za izračun smanjenja koja države članice primjenjuju na poljoprivrednike zbog linearnog smanjenja plaćanja u 2014. i financijske discipline za kalendarsku godinu 2014. (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i korištenja eurom (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka, 11. ožujka 2014.

upućeno nadležni: AGRI

Parlamentu je dostavljen sljedeći ispravak:

- Ispravak Delegirane uredbe Komisije od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova – (C(2013)09651).

upućeno nadležni: REGI

mišljenje: EMPL, PECH, AGRI.


3. Strategija Europske unije za Arktik (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Strategija Europske unije za Arktik (2013/2595(RSP))

Rasprava je održana 17. travnja 2013. (točka 18. zapisnika od 17.4.2013.).

Podneseni prijedlozi rezolucija na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuju rasprave:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi i Iñaki Irazabalbeitia Fernández, u ime kluba Verts/ALE, o strategiji EU-a za Arktik (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson i Ivari Padar, u ime kluba S&D, o strategiji EU-a za Arktik (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson i Olle Schmidt, u ime kluba ALDE, o strategiji EU-a za Arktik (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock i Konrad Szymański, u ime kluba ECR, o strategiji EU-a za Arktik (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica i Elena Băsescu, u ime kluba PPE, o strategiji EU-a za Arktik (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, o strategiji EU-a za Arktik (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Glasovanje: 12. ožujka 2014.


4. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 152/2009 u pogledu određivanja količina dioksina i polikloriranih bifenila (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - rok: 6.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (Preinaka) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - rok: 6.6.2014.)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za postupanje s krupnom slobodnoživućom divljači i post mortem pregled slobodnoživuće divljači (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - rok: 28.5.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni uredaba (EZ) br. 983/2009 i (EU) br. 384/2010 u pogledu uvjeta za uporabu određenih zdravstvenih tvrdnji koje se odnose na učinak biljnih sterola i biljnih stanola na snižavanje LDL-kolesterola u krvi (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - rok: 8.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (D031424/03 - 2014/2615(RPS) – rok: 28.5.2014.)
upućeno nadležni: TRAN

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zajedničkim sigurnosnim pokazateljima i zajedničkim metodama izračunavanja troškova nesreće – (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - rok: 28.5.2014.)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - rok: 4.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika), IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe karamelnih boja (E 150a-d) u pivu i pićima od slada (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - rok: 1.5.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Dodatka A Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu nikla (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - rok: 28.5.2014.)
upućeno nadležni: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe advantama kao sladila (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - rok: 1.5.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisiije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine eruka kiseline u biljnim uljima i mastima te hrani koja sadržava biljna ulja i masti (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - rok: 12.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - rok: 12.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - rok: 8.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III., V. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - rok: 8.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - rok: 8.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - rok: 5.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 50. Poslovnika), IMCO (članak 50. Poslovnika)

- Nacrt Uredbe Komisije o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - rok: 6.6.2014.)
upućeno nadležni: REGI.


5. Priprema zasjedanja Europskog vijeća (20. ‒ 21. ožujka 2014.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema zasjedanja Europskog vijeća (20. ‒ 21. ožujka 2014.) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Joseph Daul, u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Graham Watson, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Jan Zahradil u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, Nigel Farage u ime kluba EFD, koji je odbio na pitanje Nicole Sinclaire postavljeno „plavom karticom”, ali je odgovorio na pitanje koje je „plavom karticom” postavila Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, nezavisni zastupnik, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel i Lambert van Nistelrooij.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen i Andrzej Grzyb.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl i Ana Gomes.

Govorili su: Olli Rehn (potpredsjednik Komisije) i Dimitrios Kourkoulas.

Rasprava je zaključena.


6. Invazija Rusije na Ukrajinu (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Invazija Rusije na Ukrajinu (2014/2627(RSP))

Predsjednik je u ime Parlamenta zaželio dobrodošlicu Petru Poročenku, zastupniku u ukrajinskom parlamentu i supredsjedniku odbora za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine, koji se smjestio u službenoj loži.

Predsjednik je podsjetio na podršku Europskog parlamenta ukrajinskom narodu i slobodi, suverenosti i teritorijalnoj cjelovitosti zemlje.

Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Johannes Cornelis van Baalen u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko u ime kluba ECR, Nikola Vuljanić u ime kluba GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski u ime kluba EFD, Andreas Mölzer, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier i György Schöpflin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka i Paul Murphy.

Govorili su: Štefan Füle (član Komisije) i Dimitrios Kourkoulas.

Podneseni prijedlozi rezolucija na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuju rasprave:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski i Valdemar Tomaševski, u ime kluba ECR, o invaziji Rusije na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere i Philippe Juvin, u ime kluba PPE, o invaziji Rusije na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt i Jo Leinen, u ime kluba S&D, o invaziji Rusije na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos i Helga Trüpel, u ime kluba Verts/ALE, o invaziji Rusije na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt i Nathalie Griesbeck, u ime kluba ALDE, o invaziji Rusije na Ukrajinu (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee i Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, o Ukrajini (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 13. ožujka 2014.

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


7. Sastav Parlamenta

Nadležna talijanska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Giovannija Barbagalla umjesto Francesce Barracciu na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 11. ožujka 2014.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europskom parlamentu na neposrednim općim izborima te člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, Parlament prima na znanje izbor Giovannija Barbagalla s učinkom od 11. ožujka 2014.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Giovanni Barbagallo sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Govorio je Jean-Pierre Audy o telefonskim prisluškivanjima u Francuskoj (Predsjedavajući je najavio da će napomene zastupnika proslijediti predsjedniku.).


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Regionalna uloga Pakistana i politički odnosi s EU-om (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o regionalnoj ulozi Pakistana i političkim odnosima s EU-om [2013/2168(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0208)


8.2. Proturaketni štit za Europu (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o proturaketnom štitu za Europu i njegovim strateškim i političkim posljedicama [2013/2170(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0209)


8.3. Europski ribarski sektor i sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tajlanda (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stanju i budućim perspektivama europskog ribarskog sektora u kontekstu sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Tajlanda [2013/2179(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0210)


8.4. Europska gastronomska baština: kulturni i obrazovni aspekti (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o europskoj gastronomskoj baštini: kulturni i obrazovni aspekti [2013/2181(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0211)


8.5. Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0212)

Govorili su:

Jan Philipp Albrecht (izvjestitelj), prije glasovanja.


8.6. Zaštita eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”) *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o prijedlogu Uredbe Vijeća o proširenju primjene Uredbe (EU) br. …/2012 o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”) na države članice nesudionice [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0213)

Parlament je odobrio prijedlog Uredbe Vijeća.


8.7. Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o pojednostavljenju izdavanja viza *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o prijedlogu Odluke Vijeća o zaključivanju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžan o pojednostavljenju izdavanja viza [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0214)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.8. Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka *** (glasovanje)

Preporuka o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžan o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0215)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.9. Humanitarni angažman nevladinih oružanih sudionika u zaštiti djece (glasovanje)

Izvješće s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o humanitarnom angažmanu nevladinih oružanih sudionika u zaštiti djece [2014/2012(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOZI PREPORUKA VIJEĆU

Smatra se odobrenim (P7_TA(2014)0216)


8.10. Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima, izaslanstava u odborima za međuparlamentarnu suradnju te multilateralnim parlamentarnim skupštinama (glasovanje)

Prijedlog odluke koji je u skladu s člankom 198. Poslovnik podnijela Konferencija predsjednika o broju međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i u multilateralnim parlamentarnim skupštinama (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2014)0217)


8.11. Informiranje potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0185/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0218)


8.12. Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija te slobodnom kretanju takvih podataka [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0219)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0219)


8.13. Provedba jedinstvenog europskog neba ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0220)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0220)


8.14. Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 u području zračnih luka, upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0221)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0221)


8.15. Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0222)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0222)


8.16. Fluorirani staklenički plinovi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0223)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0223)


8.17. Sloboda kretanja radnika ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0224)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0224)

Govorili su:

Edit Bauer (izvjestiteljica) kako bi pojasnila amandman 64. i pozvala Parlament da ga usvoji.


8.18. Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Rasprava je održana 8. listopada 2013. (točka 6. zapisnika od 8.10.2013. i točka 8. zapisnika od 8.10.2013.).

Glasovanje je održano 9. listopada 2013. (točka 8.1. zapisnika od 9.10.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0225)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistika Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0226)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0226)


8.20. Program Copernicus ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog paralmenta i Vijeća o uspostavi programa Copernicus te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0227)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0227)

Govorili su:

Andris Piebalgs (povjerenik Komisije), nakon glasovanja.


8.21. Agencija za europski GNSS ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0228)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0228)


8.22. Prioriteti za odnose Unije sa zemljama Istočnog partnerstva (glasovanje)

Izvješće o procjeni i uspostavi prioriteta za odnose Unije sa zemljama Istočnog partnerstva [2013/2149(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0229)

Govorili su:

Krzysztof Lisek predložio je usmeni amandman na stavak 17. koji je prihvaćen.

Sergio Paolo Francesco Silvestris o odvijanju glasovanja.


8.23. Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (glasovanje)

Izvješće o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a te o transatlantskoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima [2013/2188(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0230)


8.24. Ocjenjivanje pravosuđa u području kaznenog prava i vladavine prava (glasovanje)

Izvješće o ocjenjivanju pravosuđa u području kaznenog prava i vladavine prava [2014/2006(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0231)


8.25. Priprema za potpunu konvergenciju audiovizualnog svijeta (glasovanje)

Izvješće o pripremi za potpunu konvergenciju audiovizualnog svijeta [2013/2180(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0232)


8.26. Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. (glasovanje)

Izvješće o građanstvu EU-a za 2013.: vaša prava, vaša budućnost [2013/2186(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0233)


8.27. Ured europskog javnog tužitelja (glasovanje)

Privremeno izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0234)

Govorili su:

Salvatore Iacolino (izvjestitelj), prije glasovanja.


8.28. Izvješće o napretku Turske za 2013. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0241/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0235)

Govorili su:

Jorgo Chatzimarkakis predložio je usmeni amandman na stavak 24. koji je prihvaćen.


8.29. Strategija Europske unije za Arktik (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 i B7-0233/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B7-0228/2014

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0229/2014

(koji zamjenjujeB7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 i B7-0232/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa i Sari Essayah u ime kluba PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson i Ivari Padar u ime kluba S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson i Olle Schmidt u ime kluba ALDE,

Charles Tannock i Konrad Szymański u ime kluba ECR.

Usvojen (P7_TA(2014)0236)

(Prijedlog rezolucije B7-0233/2014 se ne razmatra.)

Govorili su:

Michael Gahler predložio je usmeni amandman na pozivanje 13. koji je prihvaćen.


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Izvješće Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock i Daniel Hannan

Izvješće David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica i Anna Záborská

Izvješće Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias i Andrej Plenković

Izvješće Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Izvješće Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri, u ime kluba S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan i Marian Harkin

Izvješće Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri, u ime kluba S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković i Marian Harkin

Izvješće Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock i Andrej Plenković

Izvješće Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss, u ime kluba PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina i Anna Maria Corazza Bildt

Izvješće Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina i Andrej Plenković

Izvješće o napretku Turske za 2013. - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković i Anna Maria Corazza Bildt

Strategija Europske unije za Arktik - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo i Andrej Plenković.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:10 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Uloga i aktivnosti Trojke u vezi sa zemljama koje su u programu europodručja - Aspekti zapošljavanja i socijalni aspekti uloge i djelovanje Trojke (rasprava)

Izvješće o istražnom izvješću o ulozi i aktivnostima Trojke (ESB, Komisija i MMF) u vezi sa zemljama koje su u programu europodručja [2013/2277(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Izvješće o aspektima zapošljavanja i socijalnim aspektima uloge i djelovanja Trojke (ESB, Komisija i MMF) s obzirom na programske države s europodručja [2014/2007(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lajos Bokros, i Alejandro Cercas predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Olli Rehn (potpredsjednik Komisije) i László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Michael Theurer (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Helmut Scholz (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Regina Bastos u ime kluba PPE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Emer Costello u ime kluba S&D, Nils Torvalds u ime kluba ALDE, Philippe Lamberts u ime kluba Verts/ALE, Derk Jan Eppink u ime kluba ECR, Nikolaos Chountis u ime kluba GUE/NGL, Sampo Terho u ime kluba EFD, Hans-Peter Martin, nezavisni zastupnik, Jean-Paul Gauzès koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Rui Tavares i Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy i Derek Roland Clark.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Karin Kadenbach i Michael Theurer, Werner Langen o postupku postavljanja pitanja podizanjem plave kartice (Predsjednica je podsjeća na odredbe koje su na snazi u vezi s tim postupkom), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bastiaan Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, i Werner Langen.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes i Krisztina Morvai.

Govorili su: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc i Alejandro Cercas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika od 13.3.2014. i točka 14.4 zapisnika od 13.3.2014..


13. Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća za ljudska prava UN-a (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća za ljudska prava UN-a (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Laima Liucija Andrikienė u ime kluba PPE, Véronique De Keyser u ime kluba S&D, Leonidas Donskis u ime kluba ALDE, Barbara Lochbihler u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock u ime kluba ECR, Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL, Rolandas Paksas u ime kluba EFD, Franz Obermayr, nezavisni zastupnik, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković i Elena Băsescu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai i Geoffrey Van Orden.

Govorio je Dimitrios Kourkoulas.

Podneseni prijedlozi rezolucija na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuju rasprave:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt i Graham Watson, u ime kluba ALDE, o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu i Roberta Angelilli, u ime kluba PPE, o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler, u ime kluba Verts/ALE, o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn i Jörg Leichtfried, o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa i Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL, o stajalištu Parlamenta za 25. sjednicu Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.16 zapisnika od 13.3.2014..


PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

14. Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost (opće odredbe) ***I - Fond za azil, migracije i integraciju ***I - Fond za unutarnju sigurnost − policijska suradnja, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje kriznim situacijama ***I - Fond za unutarnju sigurnost − vanjske granice i vize ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredbi o Fondu za azil i migracije te o instrumentu financijske potpore za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala te upravljanje krizama [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za azil i migracije [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta financijske potpore za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama u okviru Fonda za unutarnju sigurnost [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu za vanjske granice i vize u okviru Fonda za unutarnju sigurnost [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino i Marian-Jean Marinescu predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Sophocles Sophocleous (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Dominique Riquet (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Monika Hohlmeier (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Hubert Pirker u ime kluba PPE, Tanja Fajon u ime kluba S&D, Jan Mulder u ime kluba ALDE, Franziska Keller u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR, Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL, Auke Zijlstra, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Ana Gomes i Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula i Silvia Costa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Dubravka Šuica.

Govorili su: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume i Salvatore Iacolino.

PREDSJEDA: Oldřich VLASÁK
potpredsjednik

Govorio je Marian-Jean Marinescu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika od 13.3.2014., točka 14.5 zapisnika od 13.3.2014., točka 14.6 zapisnika od 13.3.2014. i točka 14.7 zapisnika od 13.3.2014..


15. Visoka zajednička razina sigurnosti mreža i informacija ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za osiguravanje visoke zajedničke razine sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u Uniji [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab predstavio je izvješće.

Govorila je Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Carl Schlyter (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Ana Gomes (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Pilar del Castillo Vera (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón u ime kluba S&D, Norica Nicolai u ime kluba ALDE, Christian Engström u ime kluba Verts/ALE, Adam Bielan u ime kluba ECR, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt i Vicky Ford.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Silvia-Adriana Ţicău i Malcolm Harbour.

Govorili su: Neelie Kroes i Andreas Schwab.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 13. ožujka 2014.


16. Program Unije na području financijskog izvještavanja i revizije 2014. ‒ 2020. ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. ‒ 2020. [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan predstavio je izvješće.

Govorila je Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Dimitar Stoyanov (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Saïd El Khadraoui u ime kluba S&D, Wolf Klinz u ime kluba ALDE, i Syed Kamall u ime kluba ECR.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Silvia-Adriana Ţicău.

Govorili su: Neelie Kroes i Theodor Dumitru Stolojan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 13. ožujka 2014.


17. Radijska oprema ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radijske opreme [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler predstavila je izvješće.

Govorila je Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Wim van de Camp u ime kluba PPE, Catherine Stihler u ime kluba S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová i Silvia-Adriana Ţicău.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Malcolm Harbour i Biljana Borzan.

Govorili su: Neelie Kroes i Barbara Weiler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 13. ožujka 2014.


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 529.495/OJJE).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti