Indiċi 
Minuti
PDF 284kWORD 224k
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.L-istrateġija tal-UE għall-Artiku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (20-21 ta' Marzu 2014) (dibattitu)
 6.L-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (dibattitu)
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Ir-rwol reġjonali tal-Pakistan u r-relazzjonijiet politiċi tiegħu mal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Tarka kontra l-missili għall-Ewropa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Is-Settur Ewropew tas-Sajd fil-Kuntest tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u t-Tajlandja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Il-wirt gastronomiku Ewropew (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Il--protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Ftehim UE-Ażerbajġan dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Ftehim UE-Ażerbajġan dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni *** (votazzjoni)
  
8.9.L-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal (votazzjoni)
  
8.10.Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għal kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għal kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u Assemblej Parlamentari multilaterali (votazzjoni)
  
8.11.L-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fejn tidħol id-definizzjoni ta' "nanomaterjali maħdumin" (votazzjoni)
  
8.12.L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I (votazzjoni)
  
8.13.L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I (votazzjoni)
  
8.14.L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (votazzjoni)
  
8.15.Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***I (votazzjoni)
  
8.16.Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra ***I (votazzjoni)
  
8.17.Il-moviment liberu tal-ħaddiema ***I (votazzjoni)
  
8.18.Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (votazzjoni finali)
  
8.19.Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri (setgħat delegati u ta' implimentazzjoni) ***I (votazzjoni)
  
8.20.Il-Programm Copernicus ***I (votazzjoni)
  
8.21.L-Aġenzija Ewropea GNSS ***I (votazzjoni)
  
8.22.Prijoritajiet għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tas-sħubija tal-Lvant (votazzjoni)
  
8.23.Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (votazzjoni)
  
8.24.Evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt (votazzjoni)
  
8.25.It-tħejjija għal dinja awdjoviżiva konverġenti b’mod komplet (votazzjoni)
  
8.26.Rapport 2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE (votazzjoni)
  
8.27.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)
  
8.28.Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (votazzjoni)
  
8.29.L-istrateġija tal-UE għall-Artiku (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Ir-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro - Aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (dibattitu)
 13.Prijoritajiet tal-UE għall-25 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (dibattitu)
 14.Il-Fond għall-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni u l-Fond għas-Sigurtà Interna (Dispożizzjonijiet ġenerali) ***I - Il-Fond għall-Migrazzjoni, l-Ażil u l-Integrazzjoni ***I - Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Il-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet) ***I - Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Fruntieri esterni u viżi) ***I (dibattitu)
 15.Livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni ***I (dibattitu)
 16.Programm tal-Unjoni fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 ***I (dibattitu)
 17.It-tagħmir tar-radju ***I (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 3 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: REGI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

opinjoni: EMPL (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli speċifiċi dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa għall-programmi ta’ kooperazzjoni (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 4 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: REGI

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru114/2013 fir-rigward tal-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 fl-2010 speċifikati għall-manifattur Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 4 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

opinjoni: ITRE (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna l-istandards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-kriterji kwalitattivi u kwantitattivi xierqa biex jiġu identifikati l-kategoriji ta’ persunal li l-attivitajiet professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju tal-istituzzjoni (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 4 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 u 812/2013 dwar it-tikkettar ta' prodotti relatati mal-enerġija fuq l-Internet (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 5 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-pubblikazzjoni ta’ supplimenti għall-prospetti (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ECON

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji u l-kundizzjonijiet li jridu jissodisfaw in-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-provdituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ jingħaqdu ma' dawn in-Netwerks Ewropej ta' Referenza (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 10 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dettaljati dwar il-prinċipji għall-għażla u l-ġestjoni ta’ azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli li għandhom jiġu appoġġati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: REGI

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli għat-tiġdid ta' awtorizzazzjonijiet tal-prodotti bijoċidali soġġetti għal rikonoxximent reċiproku (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

opinjoni: IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tat-terminu tal-kwalità mhux obbligatorju "prodott tal-muntanji" (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru555/2008 fir-rigward ta' miżuri ġodda skont il-programmi nazzjonali ta' appoġġ fis-settur tal-inbid (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru826/2008 fir-rigward ta' ċerti rekwiżiti relatati mal-prodotti agrikoli li jgawdu minn għajnuna għall-ħżin privat (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolamnt Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programmi ta’ appoġġ għas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru288/2009 fir-rigward tal-għoti ta' għajnuna għall-miżuri ta' akkumpanjament fil-qafas ta' Skema tal-Frott u Ħaxix għall-Iskejjel (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru543/2011 dwar is-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-infiq b’intervent pubbliku (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru73/2009 u r-Regolament (UE) Nru1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-bażi ta’ kalkolu ta’ tnaqqis li għandu jiġi applikat lill-bdiewa mill-Istati Membri minħabba t-tnaqqis lineari ta’ pagamenti fl-2014 u d-dixxiplina finanzjarja għas-sena kalendarja 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħrajn, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, it-titoli u l-użu tal-euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2014

irreferut responsabbli: AGRI

Il-Corrigendum li ġej intbagħat lill-Parlament:

- Corrigendum għar-regolament ta' delega tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta’ Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej – (C(2013)09651)

irreferut responsabbli: REGI

opinjoni: EMPL, PECH, AGRI.


3. L-istrateġija tal-UE għall-Artiku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-istrateġija tal-UE għall-Artiku (2013/2595(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' April 2013 (punt 18 tal- Minuti ta' 17.4.2013).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi u Iñaki Irazabalbeitia Fernández f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istrateġija tal-UE għall-Artiku (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson u Ivari Padar f'isem il-Grupp S&D, dwar l-istrateġija tal-UE għall-Artiku (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson u Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-istrateġija tal-UE għall-Artiku (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock u Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, dwar l-istrateġija tal-UE għall-Artiku (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica u Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, dwar l-istrateġija tal-UE għall-Artiku (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-istrateġija tal-UE għall-Artiku (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Votazzjoni: punt 8.29 tal- Minuti ta' 12.3.2014.


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 152/2009 dwar id-determinazzjoni tal-livelli ta’ diossini u poliklorobifenili (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - skadenza: 06/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (Riformulazzjoni) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - skadenza: 06/06/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi għall-immaniġġar ta' kaċċa salvaġġa kbira u għall-ispezzjoni post mortem tal-kaċċa salvaġġa (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - skadenza: 28/05/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 983/2009 u (UE) Nru 384/2010 rigward il-kundizzjonijiet għall-użu ta' ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa relatati mal-effett ta' tnaqqis tal-kolesterol LDL fid-demm permezz tal-isteroli u tal-istanoli tal-pjanti (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - skadenza: 08/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - skadenza: 28/05/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikaturi komuni tas-sikurezza u l-metodi komuni biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż tal-inċidenti - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - skadenza: 28/05/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - skadenza: 04/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kuluri tal-karamella (E 150a-d) fil-birra u fix-xarbiet tax-xgħir (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - skadenza: 01/05/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Appendiċi A tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tan-nikil (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - skadenza: 28/05/2014)
irreferut responsabbli: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 rigward l-użu tal-Advantame bħala dolċifikant (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - skadenza: 01/05/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 dwar il-livelli massimi tal-aċidu eruċiku fiż-żjut u xaħmijiet veġetali u ikel li fih żjut u xaħmijiet veġetali (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - skadenza: 12/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jissostitwixxi l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - skadenza: 12/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kosmetiċi (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - skadenza: 08/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III, V u VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kosmetiċi (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - skadenza: 08/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kosmetiċi (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - skadenza: 08/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, bil-għan li jiġi adattat għall-progress tekniku, ir-Regolament (KE) Nru 440/2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - skadenza: 05/06/2014)
irreferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-annessi tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - skadenza: 06/06/2014)
irreferut responsabbli: REGI.


5. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (20-21 ta' Marzu 2014) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (20-21 ta' Marzu 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Graham Watson, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, li rrifjuta milli jwieġeb mistoqsija "karta blu" ta' Nicole Sinclaire, u li wieġeb mistoqsija "karta blu" ta' Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel u Lambert van Nistelrooij.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen u Andrzej Grzyb.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl u Ana Gomes.

Interventi ta': Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) u Dimitrios Kourkoulas.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. L-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (2014/2627(RSP))

Il-President ta, f'isem il-Parlament, merħba lil Petro Porochenko, membru tal-Verkhovna Rada Ukraina u kopresident tal-kumitat tal-kooperazzjoni parlamentari UE-Ukraina, li sab postu fit-tribuna uffiċjali.

Il-President fakkar fl-appoġġ tal-Parlament Ewropew favur il-poplu tal-Ukraina u favur il-libertà, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-pajjiż.

Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Nikola Vuljanić f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier u György Schöpflin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka u Paul Murphy.

Interventi ta': Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) u Dimitrios Kourkoulas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere u Philippe Juvin f'isem il-Grupp PPE, dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt u Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (2014/2627 (RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos u Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt u Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Ukraina (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.12 tal- Minuti ta' 13.3.2014.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President


7. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Taljani avżaw li Giovanni Barbagallo ġie elett għall-Parlament Ewropew minflok Francesca Barracciu bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 11 ta' Marzu 2014.

Skont l-Artikolu 7(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 rigward l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett u l-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni ta' Giovanni Barbagallo b'effett mill-11 ta' Marzu 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Giovanni Barbagallo jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Intervent ta': Jean-Pierre Audy dwar l-itteppjar tat-telefowns fi Franza (il-President ikkomunika li se jressaq l-osservazzjonijiet tal-Membru quddiem il-President).


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Ir-rwol reġjonali tal-Pakistan u r-relazzjonijiet politiċi tiegħu mal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol reġjonali tal-Pakistan u r-relazzjonijiet politiċi tiegħu mal-UE [2013/2168(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0208)


8.2. Tarka kontra l-missili għall-Ewropa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-tarka kontra l-missili għall-Ewropa u l-implikazzjonijiet politiċi u strateġiċi tagħha [2013/2170(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0209)


8.3. Is-Settur Ewropew tas-Sajd fil-Kuntest tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u t-Tajlandja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni u l-prospettivi futuri tas-Settur Ewropew tas-Sajd fil-Kuntest tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u t-Tajlandja [2013/2179(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0210)


8.4. Il-wirt gastronomiku Ewropew (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-wirt gastronomiku Ewropew: aspetti kulturali u edukattivi [2013/2181(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0211)


8.5. Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0212)

Interventi

Jan Philipp Albrecht (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


8.6. Il--protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Regolament tal-Kunsill li jestendi għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2012 li jistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0213)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz tar-Regolament tal-Kunsill.


8.7. Ftehim UE-Ażerbajġan dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ażerbajġan dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0214)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.8. Ftehim UE-Ażerbajġan dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ażerbajġan dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0215)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.9. L-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal (votazzjoni)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar l-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal [2014/2012(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI LILL-KUNSILL

Jitqies adottat (P7_TA(2014)0216)


8.10. Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għal kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għal kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u Assemblej Parlamentari multilaterali (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni, imressqa skont l-Artikolu 198 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Konferenza tal-Presidenti, dwar in-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għal kumitati parlamentari konġunti u delegazzjonijiet għal kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u Assemblej Parlamentari multilaterali (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0217)


8.11. L-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fejn tidħol id-definizzjoni ta' "nanomaterjali maħdumin" (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0185/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0218)


8.12. L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0219)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0219)


8.13. L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (riformulazzjoni) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0220)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0220)


8.14. L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0221)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0221)


8.15. Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004, id-Direttiva 2011/83/UE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0222)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0222)


8.16. Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar gassijiet fluworurati b'effett ta' serra [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0223)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0223)


8.17. Il-moviment liberu tal-ħaddiema ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0224)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0224)

Interventi

Edit Bauer (rapporteur) biex tipprovdi kjarifika dwar l-Emenda 64 u tistieden lill-assemblea biex tadottaha.


8.18. Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Id-dibattitu sar fid-data 8 ta' Ottubru 2013 (punt 6 tal- Minuti ta' 8.10.2013 u punt 8 tal- Minuti ta' 8.10.2013).

Il-votazzjoni saret fid-data 9 ta' Ottubru 2013 (punt 8.1 tal- Minuti ta' 9.10.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0225)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri (setgħat delegati u ta' implimentazzjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 471/2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri fir-rigward tal-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0226)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0226)


8.20. Il-Programm Copernicus ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0227)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0227)

Interventi

Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni), wara l-votazzjoni.


8.21. L-Aġenzija Ewropea GNSS ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 912/2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0228)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0228)


8.22. Prijoritajiet għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tas-sħubija tal-Lvant (votazzjoni)

Rapport dwar il-valutazzjoni u l-istabbiliment ta' prijoritajiet għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tas-sħubija tal-Lvant [2013/2149(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0229)

Interventi

Krzysztof Lisek ippropona emenda orali għall-Paragrafu 17, li nżammet.

Sergio Paolo Francesco Silvestris dwar it-tmexxija tal-votazzjoni.


8.23. Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u fuq il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern [2013/2188(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0230)


8.24. Evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt (votazzjoni)

Rapport dwar l-evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt [2014/2006(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0231)


8.25. It-tħejjija għal dinja awdjoviżiva konverġenti b’mod komplet (votazzjoni)

Rapport dwar it-tħejjija għal Dinja Awdjoviżiva Konverġenti b'mod Komplet [2013/2180(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0232)


8.26. Rapport 2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE (votazzjoni)

Rapport 2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE - Iċ-ċittadini tal-UE: id-drittijiet tiegħek, il-futur tiegħek [2013/2186(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0233)


8.27. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (votazzjoni)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0234)

Interventi

Salvatore Iacolino (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


8.28. Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0241/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0235)

Interventi

Jorgo Chatzimarkakis ippropona emenda orali għall-Paragrafu 24, li nżammet.


8.29. L-istrateġija tal-UE għall-Artiku (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 u B7-0233/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0228/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0229/2014

(flok B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 u B7-0232/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa u Sari Essayah f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson u Ivari Padar f'isem il-Grupp S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson u Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE,

Charles Tannock u Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0236)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0233/2014 waqgħet.)

Interventi

Michael Gahler ippropona emenda orali għall-Kunsiderazzjoni 13, li nżammet.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica u Daniel Hannan

Rapport Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock u Daniel Hannan

Rapport David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica u Anna Záborská

Rapport Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias u Andrej Plenković

Rapport Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Rapport Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri f'isem il-Grupp S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan u Marian Harkin

Rapport Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri f'isem il-Grupp S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković u Marian Harkin

Rapport Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock u Andrej Plenković

Rapport Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina u Anna Maria Corazza Bildt

Rapport Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina u Andrej Plenković

Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković u Anna Maria Corazza Bildt

L-istrateġija tal-UE għall-Artiku - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo u Andrej Plenković.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Ir-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro - Aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (dibattitu)

Ir-Rapport dwar l-inkjesta dwar ir-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni u FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro [2013/2277(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Othmar Karas u Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni u FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro [2014/2007(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lajos Bokros, u Alejandro Cercas ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michael Theurer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Helmut Scholz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Regina Bastos f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Emer Costello f'isem il-Grupp S&D, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sampo Terho f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Jean-Paul Gauzès li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Rui Tavares u Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy u Derek Roland Clark.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi ta': Nicole Sinclaire, Markus Ferber, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Karin Kadenbach u Michael Theurer, Werner Langen dwar il-proċedura "karta blu" (Il-President fakkru fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar dan is-suġġett), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, u Werner Langen.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes u Krisztina Morvai.

Interventi ta': László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc u Alejandro Cercas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.3 tal- Minuti ta' 13.3.2014 u punt 14.4 tal- Minuti ta' 13.3.2014.


13. Prijoritajiet tal-UE għall-25 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Prijoritajiet tal-UE għall-25 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Leonidas Donskis f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković u Elena Băsescu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai u Geoffrey Van Orden.

Intervent ta': Dimitrios Kourkoulas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu u Roberta Angelilli f'isem il-Grupp PPE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn u Jörg Leichtfried, dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-pożizzjoni tal-Parlament għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.16 tal- Minuti ta' 13.3.2014.


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

14. Il-Fond għall-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni u l-Fond għas-Sigurtà Interna (Dispożizzjonijiet ġenerali) ***I - Il-Fond għall-Migrazzjoni, l-Ażil u l-Integrazzjoni ***I - Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Il-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet) ***I - Il-Fond għas-Sigurtà Interna (Fruntieri esterni u viżi) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil u dwar l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżijiet [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżijiet [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viżi [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino u Marian-Jean Marinescu ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Dimitrios Kourkoulas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sophocles Sophocleous (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Dominique Riquet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Monika Hohlmeier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Hubert Pirker f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Ana Gomes u Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula u Silvia Costa.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica.

Interventi ta': Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume u Salvatore Iacolino.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Intervent ta': Marian-Jean Marinescu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.1 tal- Minuti ta' 13.3.2014, punt 14.5 tal- Minuti ta' 13.3.2014, punt 14.6 tal- Minuti ta' 13.3.2014 u punt 14.7 tal- Minuti ta' 13.3.2014.


15. Livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neelie Kroes (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Carl Schlyter (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Ana Gomes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Pilar del Castillo Vera (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón f'isem il-Grupp S&D, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Christian Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt u Vicky Ford.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Silvia-Adriana Ţicău u Malcolm Harbour.

Interventi ta': Neelie Kroes u Andreas Schwab.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.8 tal- Minuti ta' 13.3.2014.


16. Programm tal-Unjoni fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar u l-awditjar finanzjarju għall-perjodu 2014-2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neelie Kroes (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dimitar Stoyanov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, u Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Silvia-Adriana Ţicău

Interventi ta': Neelie Kroes u Theodor Dumitru Stolojan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.9 tal- Minuti ta' 13.3.2014.


17. It-tagħmir tar-radju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir tar-radju [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Neelie Kroes (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Catherine Stihler f'isem il-Grupp S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová u Silvia-Adriana Ţicău.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Malcolm Harbour u Biljana Borzan.

Interventi ta': Neelie Kroes u Barbara Weiler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.10 tal- Minuti ta' 13.3.2014.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 529.495/OJJE).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Avviż legali - Politika tal-privatezza