Index 
Proces-verbal
PDF 279kWORD 227k
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 5.Pregătirea pentru reuniunea Consiliului European (20-21 martie 2014) (dezbatere)
 6.Invadarea Ucrainei de către Rusia (dezbatere)
 7.Componenţa Parlamentului
 8.Votare
  
8.1.Rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Un scut antirachetă pentru Europa (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Sectorul european al pescuitului și Acordul de liber schimb UE-Thailanda (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Patrimoniul gastronomic european (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Protecția monedei euro împotriva contrafacerii („Pericles 2020”) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Acordul UE-Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Acordul UE-Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală *** (vot)
  
8.9.Angajamentul umanitar al grupărilor armate neguvernamentale în ce privește protecția copilului (vot)
  
8.10.Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)
  
8.11.Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate” (vot)
  
8.12.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor ***I (vot)
  
8.13.Punerea în aplicare a cerului unic european ***I (vot)
  
8.14.Aerodromurile, managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană ***I (vot)
  
8.15.Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***I (vot)
  
8.16.Gazele fluorurate cu efect de seră ***I (vot)
  
8.17.Libera circulație a lucrătorilor ***I (vot)
  
8.18.Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (vot final)
  
8.19.Statisticile privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) ***I (vot)
  
8.20.Programul Copernicus ***I (vot)
  
8.21.Agenția GNSS European ***I (vot)
  
8.22.Priorităţile pentru relaţiile UE cu ţările din Parteneriatul estic (vot)
  
8.23.Programul de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de supraveghere din diferite state membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE (vot)
  
8.24.Evaluarea justiției în domeniul justiției penale și al statului de drept (vot)
  
8.25.Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (vot)
  
8.26.Raportul privind cetățenia UE în 2013 (vot)
  
8.27.Parchetul European (vot)
  
8.28.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia (vot)
  
8.29.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Rolul și activitățile troicii în țările din zona euro care participă la program - Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale rolului și activității troicii (dezbatere)
 13.Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)
 14.Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă (dispoziții generale) ***I - Fondul pentru azil, migraţie și integrare ***I - Fondul pentru securitate internă (Cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) ***I - Fondul pentru securitate internă (Frontierele externe și vizele) ***I (dezbatere)
 15.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***I (dezbatere)
 16.Programul Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului 2014-2020 ***I (dezbatere)
 17.Echipamentele radio ***I (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni, de la data primirii 3 martie 2014

retrimis fond: REGI (articolul 50 din Regulamentul de procedură),

aviz: EMPL(articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 4 martie 2014.


retrimis fond: REGI

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 114/2013 în ceea ce privește emisiile specifice medii de CO2 pe 2010 care au fost stabilite pentru producătorul Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 4 martie 2014.


retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură),

aviz: ITRE (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 4 martie 2014.


retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 și 812/2013 ale Comisiei în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic pe internet (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 5 martie 2014.


retrimis fond: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de suplimente la prospect (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 7 martie 2014


retrimis fond: ECON

- Decizia delegată a Comisiei de stabilire a criteriilor și condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească rețelele europene de referință și furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei rețele europene de referință (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 10 martie 2014


retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: REGI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind reînnoirea autorizațiilor pentru produsele biocide care fac obiectul recunoașterii reciproce (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 7 martie 2014


retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură),

aviz: IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce privește noile măsuri din cadrul programelor naționale de sprijinire a sectorului vitivinicol (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei în ceea ce privește anumite cerințe referitoare la produsele agricole care beneficiază de ajutor pentru depozitare privată (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014.retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei în ceea ce privește acordarea de ajutoare pentru măsuri de însoțire în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile aferente intervenției publice (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește baza de calcul a reducerilor care urmează să fie aplicate agricultorilor de către statele membre datorită reducerii liniare a plăților în 2014 și disciplinei financiare pentru anul calendaristic (2014 C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 11 martie 2014


retrimis fond: AGRI.

Rectificarea de mai jos a fost transmisă Parlamentului:

- Rectificare la la Regulamentul delegat al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene – (C(2013)09651)

retrimis fond: REGI

aviz: EMPL, PECH, AGRI.


3. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 aprilie 2013 (punctul 18 al PV din 17.4.2013).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi și Iñaki Irazabalbeitia Fernández, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0228/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson şi Ivari Padar, în numele Grupului S&D, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0229/2014);

- Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson și Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0230/2014);

- Charles Tannock și Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0231/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica și Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0232/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2013/2595(RSP)) (B7-0233/2014).

Vot: punctul 8.29 al PV din 12.3.2014.


4. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce privește determinarea nivelurilor de dioxine și bifenili policlorurați (D030040/04 - 2014/2631(RPS) - termen: 06/06/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (reformare) (D030320/02 - 2014/2633(RPS) - termen: 06/06/2014)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru manipularea vânatului sălbatic mare și pentru inspecția post-mortem a vânatului sălbatic (D030616/03 - 2014/2613(RPS) - termen: 28/05/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 983/2009 și (UE) nr. 384/2010 în ceea ce privește condițiile de utilizare a anumitor mențiuni de sănătate referitoare la efectul sterolilor vegetali și stanolilor vegetali de reducere a colesterolului-LDL sanguin (D031056/03 - 2014/2641(RPS) - termen: 08/06/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere (D031424/03 - 2014/2615(RPS) - termen: 28/05/2014)
retrimis fond: TRAN

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la indicatorii de siguranță comuni și la metodele comune de calcul al costurilor accidentelor - (D031518/02 - 2014/2616(RPS) - termen: 28/05/2014)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”) (D031521/03 - 2014/2620(RPS) - termen: 04/06/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE (articolul 50 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea coloranților pentru caramel (E 150a-d) în bere și în băuturile din malț (D031883/02 - 2014/2618(RPS) - termen: 01/05/2014)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a apendicelui A din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește nichelul (D031909/02 - 2014/2614(RPS) - termen: 28/05/2014)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea substanței advantam ca îndulcitor (D031989/02 - 2014/2617(RPS) - termen: 01/05/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid erucic în uleiuri și grăsimi vegetale și în alimentele care conțin uleiuri și grăsimi vegetale (D032022/02 - 2014/2654(RPS) - termen: 12/06/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (D032084/02 - 2014/2655(RPS) - termen: 12/06/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D032140/02 - 2014/2640(RPS) - termen: 08/06/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor III, V și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D032153/02 - 2014/2637(RPS) - termen: 08/06/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D032154/02 - 2014/2638(RPS) - termen: 08/06/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D032186/01 - 2014/2624(RPS) - termen: 05/06/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE (articolul 50 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (D032263/01 - 2014/2635(RPS) - termen: 06/06/2014)
retrimis fond: REGI.


5. Pregătirea pentru reuniunea Consiliului European (20-21 martie 2014) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea pentru reuniunea Consiliului European (20-21 martie 2014) (2013/2699(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și José Manuel Barroso (Președintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Graham Watson, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, însă a răspuns unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Marietta Giannakou, Elisa Ferreira, Jill Evans, Matteo Salvini, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Giovanni La Via, Pervenche Berès, Jean-Pierre Audy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Pervenche Berès, András Gyürk, Paulo Rangel și Lambert van Nistelrooij.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Peter van Dalen și Andrzej Grzyb.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl și Ana Gomes.

Au intervenit: Olli Rehn (vicepreședinte al Comisiei) și Dimitrios Kourkoulas.

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Invadarea Ucrainei de către Rusia (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP))

Preşedintele a urat, în numele Parlamentului, bun venit lui Petro Porocenko, membru al Verhovna Rada a Ucrainei și copreședinte al Comisiei pentru cooperarea parlamentară UE-Ucraina, care a luat locul în tribuna oficială.

Preşedintele a reamintit sprijinul Parlamentului pentru poporul ucrainean și pentru libertatea, suveranitatea și integritatea țării.

Dimitrios Kourkoulas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și José Manuel Barroso (Președintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Elmar Brok, Libor Rouček, Alexander Graf Lambsdorff, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Rolandas Paksas, Adrian Severin, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Gerben-Jan Gerbrandy, Paweł Robert Kowal, Ewald Stadler, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Ria Oomen-Ruijten, Vilija Blinkevičiūtė, Krzysztof Lisek, Emine Bozkurt, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier și György Schöpflin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sandra Kalniete, Ioan Mircea Paşcu, Phil Bennion, Tarja Cronberg, Ruža Tomašić, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Graham Watson, Tatjana Ždanoka și Paul Murphy.

Au intervenit: Štefan Füle (membră a Comisiei) și Dimitrios Kourkoulas.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0263/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere și Philippe Juvin, în numele Grupului PPE, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0264/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt și Jo Leinen, în numele Grupului S&D, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0265/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0266/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia (2014/2627(RSP)) (B7-0267/2014);

- Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Ucraina (2014/2627(RSP)) (B7-0268/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.12 al PV din 13.3.2014.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


7. Componenţa Parlamentului

Autorităţile italiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Giovanni Barbagallo, în locul lui Francesca Barracciu, ca deputat în Parlament, cu efect de la 11 martie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul ia act de alegerea lui Giovanni Barbagallo cu efect de la 11 martie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Giovanni Barbagallo se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

A intervenit Jean-Pierre Audy privind ascultarea convorbirilor telefonice în Franța (Președintele a spus că va transmite Președintelui observațiile deputatului).


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE [2013/2168(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Boris Zala (A7-0117/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0208)


8.2. Un scut antirachetă pentru Europa (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la un scut antirachetă pentru Europa și la implicațiile sale politice și strategice [2013/2170(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sampo Terho (A7-0109/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0209)


8.3. Sectorul european al pescuitului și Acordul de liber schimb UE-Thailanda (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor ale sectorului european al pescuitului în contextul Acordului de liber schimb între UE și Thailanda [2013/2179(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A7-0130/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0210)


8.4. Patrimoniul gastronomic european (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la patrimoniul gastronomic european: aspecte culturale și educative [2013/2181(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A7-0127/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0211)


8.5. Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0212)

Intervenții

Jan Philipp Albrecht (raportor), înaintea votului.


8.6. Protecția monedei euro împotriva contrafacerii („Pericles 2020”) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. …./2012 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles 2020”) [16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0213)

Parlamentul și-a dat aprobarea pentru proiectul de regulament al Consiliului.


8.7. Acordul UE-Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor [17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0214)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.8. Acordul UE-Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală [15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0215)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.9. Angajamentul umanitar al grupărilor armate neguvernamentale în ce privește protecția copilului (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind angajamentul umanitar al grupărilor armate neguvernamentale în ce privește protecția copilului [2014/2012(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI

Considerat adoptat (P7_TA(2014)0216)


8.10. Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)

Propunere de decizie, depusă, în conformitate cu articolul 198 din Regulamentul de procedură, de Conferința președinților, privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și al delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la Adunările parlamentare multilaterale (2014/2632(RSO)) (B7-0240/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0217)


8.11. Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate” (vot)

Propunere de rezoluție B7-0185/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0218)


8.12. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0219)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0219)


8.13. Punerea în aplicare a cerului unic european ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0220)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0220)


8.14. Aerodromurile, managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al managementului traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0221)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0221)


8.15. Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0222)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0222)


8.16. Gazele fluorurate cu efect de seră ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0223)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0223)


8.17. Libera circulație a lucrătorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Edit Bauer (A7-0386/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0224)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0224)

Intervenții

Edit Bauer (raportoare) pentru a aduce o clarificare privind amendamentul 64 și a invita plenul să-l adopte.


8.18. Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (vot final)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului [COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Dezbaterea a avut loc la 8 octombrie 2013 (punctul 6 al PV din 8.10.2013 și punctul 8 al PV din 8.10.2013).

Votul a avut loc la data de 9 octombrie 2013 (punctul 8.1 al PV din 9.10.2013).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENT

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0225)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0225)


8.19. Statisticile privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri [COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0042/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0226)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0226)


8.20. Programul Copernicus ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 [COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0227)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0227)

Intervenții

Andris Piebalgs (membru al Comisiei), după vot.


8.21. Agenția GNSS European ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European [COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Amalia Sartori (A7-0364/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0228)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0228)


8.22. Priorităţile pentru relaţiile UE cu ţările din Parteneriatul estic (vot)

Raport referitor la evaluarea și stabilirea priorităților pentru relațiile UE cu țările din Parteneriatul estic [2013/2149(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0229)

Intervenții

Krzysztof Lisek a propus un amendament oral la punctul 17, care a fost reținut.

Sergio Paolo Francesco Silvestris privind derularea votului.


8.23. Programul de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de supraveghere din diferite state membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE (vot)

Raport referitor la programul de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite state membre şi la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE şi asupra cooperării transatlantice în materie de justiţie şi de afaceri interne [2013/2188(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A7-0139/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0230)


8.24. Evaluarea justiției în domeniul justiției penale și al statului de drept (vot)

Raport referitor la evaluarea justiției în domeniul justiției penale și al statului de drept [2014/2006(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0231)


8.25. Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (vot)

Raport referitor la Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale [2013/2180(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0232)


8.26. Raportul privind cetățenia UE în 2013 (vot)

Raport referitor la Raportul privind cetățenia UE în 2013. Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră [2013/2186(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0233)


8.27. Parchetul European (vot)

Raport interimar referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0234)

Intervenții

Salvatore Iacolino (raportor), înaintea votului.


8.28. Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia (vot)

Propunere de rezoluție B7-0241/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2014)0235)

Intervenții

Jorgo Chatzimarkakis a propus un amendament oral la punctul 24, care a fost reținut.


8.29. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (vot)

Propuneri de rezoluții B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014 și B7-0233/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B7-0228/2014

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B7-0229/2014

(care înlocuiește B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014 și B7-0232/2014):

depusă de următorii deputați:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Petri Sarvamaa și Sari Essayah, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson și Ivari Padar, în numele Grupului S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Pat the Cope Gallagher, Graham Watson și Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE,

Charles Tannock și Konrad Szymański, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0236)

(Propunerea de rezoluție B7-0233/2014 a devenit caducă.)

Intervenții

Michael Gahler a propus un amendament oral la referirea 13, care a fost reținut.


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Dimitrios Droutsas - A7-0403/2013
Dubravka Šuica și Daniel Hannan

Raport Marian-Jean Marinescu - A7-0095/2014
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Charles Tannock și Daniel Hannan

Raport David-Maria Sassoli - A7-0098/2014
Dubravka Šuica și Anna Záborská

Raport Hans-Peter Mayer - A7-0124/2014
Dieter-Lebrecht Koch, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Giommaria Uggias și Andrej Plenković

Raport Bas Eickhout - A7-0240/2013
Dubravka Šuica

Raport Edit Bauer - A7-0386/2013
Joseph Cuschieri, în numele Grupului S&D, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Roberta Angelilli, Krisztina Morvai, Biljana Borzan și Marian Harkin

Raport Andrea Zanoni - A7-0277/2013
Joseph Cuschieri, în numele Grupului S&D, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Andrej Plenković și Marian Harkin

Raport Paweł Robert Kowal - A7-0157/2014
Mitro Repo, Zdravka Bušić, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Charles Tannock și Andrej Plenković

Raport Claude Moraes - A7-0139/2014
Axel Voss, în numele Grupului PPE, Rina Ronja Kari, Mitro Repo, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sandra Petrović Jakovina și Anna Maria Corazza Bildt

Raport Salvatore Iacolino - A7-0141/2014
Roberta Angelilli, Sandra Petrović Jakovina și Andrej Plenković

Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia - (2013/2945(RSP)) - B7-0241/2014
Mitro Repo, Ewald Stadler, Paul Murphy, Zdravka Bušić, Anna Záborská, Roberta Angelilli, Andrej Plenković și Anna Maria Corazza Bildt

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică - (2013/2595(RSP)) - B7-0228/2014, RC-B7-0229/2014
Mitro Repo și Andrej Plenković.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreședintă

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Rolul și activitățile troicii în țările din zona euro care participă la program - Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale rolului și activității troicii (dezbatere)

Raport referitor la ancheta privind rolul și activitățile troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program [2013/2277(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportori: Othmar Karas și Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

Raport referitor la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și la aspectele sociale ale rolului și activității troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program [2014/2007(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Lajos Bokros, și Alejandro Cercas îşi prezintă rapoartele.

Au intervenit: Olli Rehn (vicepreședinte al Comisiei) și László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: Michael Theurer (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Helmut Scholz (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Regina Bastos, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes, Emer Costello, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Sampo Terho, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Jean-Paul Gauzès care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Philippe Lamberts, Pervenche Berès, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Lajos Bokros, Marisa Matias, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michael Theurer, Ewald Stadler, Pablo Zalba Bidegain, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Raül Romeva i Rueda, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Rui Tavares, Peter van Dalen, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către de către Rui Tavares și Antigoni Papadopoulou, Paul Murphy și Derek Roland Clark.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreședintă

Au intervenit: Nicole Sinclaire, Markus Ferber, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către de către Karin Kadenbach și Michael Theurer, Werner Langen cu privire la procedura „cartonașului albastru” (Preşedinta i-a reamintit dispozițiile în vigoare în acest sens), Peter Simon, Phil Bennion, Bas Eickhout, Inês Cristina Zuber, Bas Belder, Auke Zijlstra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Olle Schmidt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michèle Rivasi, Nikos Chrysogelos, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Antigoni Papadopoulou, Theodoros Skylakakis, Michèle Rivasi, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Burkhard Balz, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Karima Delli, Willy Meyer, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Jorgo Chatzimarkakis, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, Theodor Dumitru Stolojan, Leonardo Domenici, Sari Essayah, Evelyn Regner, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Elisa Ferreira, Thomas Mann, Ivana Maletić, Herbert Reul, Diogo Feio, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes, și Werner Langen.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Sophocles Sophocleous, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Andrew Henry William Brons, Ana Gomes și Krisztina Morvai.

Au intervenit: László Andor, Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc și Alejandro Cercas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.3 al PV din 13.3.2014 și punctul 14.4 al PV din 13.3.2014.


13. Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2014/2612(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Leonidas Donskis, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Marietje Schaake, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Struan Stevenson, Sari Essayah, Joanna Senyszyn, Marek Henryk Migalski, Eduard Kukan, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Andrej Plenković și Elena Băsescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zbigniew Zaleski, Nirj Deva, João Ferreira, Krisztina Morvai și Geoffrey Van Orden.

A intervenit Dimitrios Kourkoulas.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt și Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2014/2612(RSP)) (B7-0234/2014);

- Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu și Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2014/2612(RSP)) (B7-0235/2014);

- Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2014/2612(RSP)) (B7-0236/2014);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Richard Howitt, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn și Jörg Leichtfried, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2014/2612(RSP)) (B7-0237/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Alda Sousa și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la poziția Parlamentului pentru cea de-a 25-a Sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2014/2612(RSP)) (B7-0238/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.16 al PV din 13.3.2014.


A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreședinte

14. Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă (dispoziții generale) ***I - Fondul pentru azil, migraţie și integrare ***I - Fondul pentru securitate internă (Cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) ***I - Fondul pentru securitate internă (Frontierele externe și vizele) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor [COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație [COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor [COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize [COM(2011)0750 - C7-0441/2011- 2011/0365(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino și Marian-Jean Marinescu îşi prezintă rapoartele.

Au intervenit: Dimitrios Kourkoulas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Sophocles Sophocleous (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Dominique Riquet (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Monika Hohlmeier (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Hubert Pirker, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Cristiana Muscardini, Philip Claeys, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes și Rui Tavares, Mariya Gabriel, Iliana Iotova, Nick Griffin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Tonino Picula și Silvia Costa.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Dubravka Šuica.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Dimitrios Kourkoulas, Lorenzo Fontana, Sylvie Guillaume și Salvatore Iacolino.

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreședinte

A intervenit Marian-Jean Marinescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.1 al PV din 13.3.2014, punctul 14.5 al PV din 13.3.2014, punctul 14.6 al PV din 13.3.2014 și punctul 14.7 al PV din 13.3.2014.


15. Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune [COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

Andreas Schwab şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Carl Schlyter (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Ana Gomes (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Pilar del Castillo Vera (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Vicente Miguel Garcés Ramón, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Christian Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Erik Bánki, Ivailo Kalfin, Evžen Tošenovský, Evelyne Gebhardt și Vicky Ford.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău și Malcolm Harbour.

Au intervenit: Neelie Kroes și Andreas Schwab.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.8 al PV din 13.3.2014.


16. Programul Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului 2014-2020 ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 [COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0315/2013)

Theodor Dumitru Stolojan şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Dimitar Stoyanov (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, și Syed Kamall, în numele Grupului ECR

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: Neelie Kroes și Theodor Dumitru Stolojan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.9 al PV din 13.3.2014.


17. Echipamentele radio ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio [COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

Barbara Weiler şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Catherine Stihler, în numele Grupului S&D, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Zuzana Roithová și Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Malcolm Harbour și Biljana Borzan.

Au intervenit: Neelie Kroes și Barbara Weiler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.10 al PV din 13.3.2014.


18. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 529.495/OJJE).


19. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.35.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Voss, Vuljanić, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Pakarinen, Papastamkos

Aviz juridic - Politica de confidențialitate