Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2627(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0263/2014

Rozpravy :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Hlasování :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0248

Zápis
Čtvrtek, 13. března 2014 - Štrasburk

14.12. Invaze Ruska na Ukrajinu (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 a B7-0268/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0263/2014

(nahrazující B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 a B7-0267/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor a Paweł Zalewski za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen a Marusya Lyubcheva za skupinu S&D,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant a Nikos Chrysogelos za skupinu Verts/ALE,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0248)

(Návrh usnesení B7-0268/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Hannes Swoboda, aby vyjádřil svůj nesouhlas s pozměňovacím návrhem 3, a Knut Fleckenstein s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích 15–28 hlasovalo najednou (předsedající žádosti nevyhověla).

Právní upozornění - Ochrana soukromí