Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2627(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0263/2014

Viták :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Szavazatok :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0248

Jegyzőkönyv
2014. március 13., Csütörtök - Strasbourg

14.12. Ukrajna orosz megszállása (szavazás)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 és B7-0268/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0263/2014

(amely a B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 és B7-0267/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor és Paweł Zalewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen és Marusya Lyubcheva, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant és Nikos Chrysogelos, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0248)

(A B7-0268/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Hannes Swoboda jelzi, hogy ellenzi a 3. módosítást, és Knut Fleckenstein tömbszavazást kér a 15-28. módosításokról (Az elnök nem tesz eleget e kérésének).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat