Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2627(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0263/2014

Debates :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Balsojumi :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0248

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts - Strasbūra

14.12. Krievijas iebrukums Ukrainā (balsošana)
Stenogramma

Rezolūciju priekšlikumi B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014 un B7-0268/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0263/2014

(aizstāj B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014 un B7-0267/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Csaba Sógor un Paweł Zalewski PPE grupas vārdā,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Victor Boştinaru, Ivari Padar, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen un Marusya Lyubcheva S&D grupas vārdā,

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Isabelle Durant un Nikos Chrysogelos Verts/ALE grupas vārdā,

Martin Callanan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Marek Henryk Migalski, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0248).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0268/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Hannes Swoboda, paužot iebildumus pret grozījumu Nr. 3, un Knut Fleckenstein, prasot balsot par grozījumiem Nr. 15-28 vienā blokā (sēdes vadītāja šo pieprasījumu neapstiprināja).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika