Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2612(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0234/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0252

Zápisnica
Štvrtok, 13. marca 2014 - Štrasburg

14.16. Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014 a B7-0238/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0234/2014

(nahrádzajúci B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014 a B7-0237/2014):

podaný týmito poslancami:

Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica a Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Ana Gomes a Raimon Obiols v mene skupiny S&D,

Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Graham Watson a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE,

Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P7_TA(2014)0252)

(Návrh uznesenia B7-0238/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Véronique De Keyser, aby predniesla ústny pozmeňujúci návrh k odseku 30, ktorý nebol schválený, keďže viac než 40 poslancov vznieslo proti tomu námietku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia