Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0251/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 19.2
CRE 13/03/2014 - 19.2

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 20.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0254

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

19.2. Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014 και B7-0258/2014 (2014/2634(RSP))

Οι Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Marietje Schaake, Bogusław Sonik και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krisztina Morvai, Eija-Riitta Korhola, Piotr Borys και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 20.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου