Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Ευρωπαϊκά κέντρα επιχειρήσεων στην Ασία (συζήτηση)
 7.Η αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό - Διατήρηση των αποθεμάτων λαβρακιού (συζήτηση)
 8.Σύνθεση του Σώματος
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 11.Ο ρόλος της ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (σύντομη παρουσίαση)
 12.Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (σύντομη παρουσίαση)
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  14.2.Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση πλοίων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  14.3.Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (ψηφοφορία)
  14.4.Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας (ψηφοφορία)
  14.5.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (γενικές διατάξεις) ***I (ψηφοφορία)
  14.6.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική συνεργασία, πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος και διαχείριση των κρίσεων ***I (ψηφοφορία)
  14.7.Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (Εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις) ***I (ψηφοφορία)
  14.8.Εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  14.9.Πρόγραμμα της Ένωσης στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 ***I (ψηφοφορία)
  14.10.Ραδιοεξοπλισμός ***I (ψηφοφορία)
  14.11.Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  14.12.Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  14.13.Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  14.14.Ο ρόλος της ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  14.15.Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  14.16.Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ψηφοφορία)
  14.17.Η αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ψηφοφορία)
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 19.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  19.1.Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια
  19.2.Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας
  19.3.Ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά
 20.Ώρα των ψηφοφοριών
  20.1.Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (ψηφοφορία)
  20.2.Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (ψηφοφορία)
  20.3.Ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (ψηφοφορία)
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 23.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 24.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 25.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (8353 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (624 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3492 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (274 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (217 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1820 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου