Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Eiropas uzņēmējdarbības centri Āzijā (debates)
 7.Makreļu zveja Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā - Jūras asara krājumu saglabāšana (debates)
 8.Parlamenta sastāvs
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Vispārējās pamatnostādnes attiecībā uz 2015. gada budžetu — III iedaļa (debates)
 11.Īpašuma un labklājības celšanas loma nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā (īss izklāsts)
 12.Attīstības politikas saskaņotība (īss izklāsts)
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
14.2.Honkongas starptautiskā konvencija par kuģu drošu un videi nekaitīgu pārstrādi *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
14.3.ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm (balsošana)
  
14.4.Nodarbinātības un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām (balsošana)
  
14.5.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds (vispārējie noteikumi) ***I (balsošana)
  
14.6.Iekšējās drošības fonds (policijas sadarbība, noziedzības novēršana un apkarošana un krīžu pārvarēšana) ***I (balsošana)
  
14.7.Iekšējās drošības fonds (ārējās robežas un vīzas) ***I (balsošana)
  
14.8.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība ***I (balsošana)
  
14.9.Savienības programma finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ***I (balsošana)
  
14.10.Radioiekārtas ***I (balsošana)
  
14.11.Vispārējās pamatnostādnes attiecībā uz 2015. gada budžetu — III iedaļa (balsošana)
  
14.12.Krievijas iebrukums Ukrainā (balsošana)
  
14.13.Lisabonas līguma īstenošana attiecībā uz Eiropas Parlamentu (balsošana)
  
14.14.Īpašuma un labklājības celšanas loma nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā (balsošana)
  
14.15.Attīstības politikas saskaņotība (balsošana)
  
14.16.ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (balsošana)
  
14.17.Makreļu zveja Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (balsošana)
 15.Balsojuma skaidrojumi
 16.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 19.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
19.1.Krievija — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana
  
19.2.Apspriežu sākšana par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju
  
19.3.Drošība un cilvēku tirdzniecība Sinajā
 20.Balsošanas laiks
  
20.1.Krievija — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (balsošana)
  
20.2.Apspriežu sākšana par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (balsošana)
  
20.3.Drošība un cilvēku tirdzniecība Sinajā (balsošana)
 21.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 22.Politisko grupu sastāvs
 23.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 24.Nākamo sēžu datumi
 25.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (217 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (8353 kb) 
 
Protokols (191 kb) Apmeklējumu reģistrs (36 kb) Balsošanas rezultāti (608 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3441 kb) 
 
Protokols (251 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsošanas rezultāti (204 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1806 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika