Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 13. marec 2014 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Evropska poslovna središča v Aziji (razprava)
 7.Ribolov skuše v severovzhodnem Atlantiku - Ohranitev brancina (razprava)
 8.Sestava Parlamenta
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Splošne smernice za proračun za leto 2015 - oddelek III (razprava)
 11.Vloga lastnine in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja (kratka predstavitev)
 12.Usklajenost politik za razvoj (kratka predstavitev)
 13.Sestava odborov in delegacij
 14.Čas glasovanja
  14.1.Sklad za azil, migracije in vključevanje ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  14.2.Mednarodna konvencija iz Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  14.3.Vloga in delovanje trojke v zvezi z državami v programu euroobmočja (glasovanje)
  14.4.Vidiki zaposlovanja in socialni vidiki vloge in delovanja trojke (glasovanje)
  14.5.Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost (splošne določbe) ***I (glasovanje)
  14.6.Sklad za notranjo varnost (policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti njemu ter krizno upravljanje) ***I (glasovanje)
  14.7.Sklad za notranjo varnost (zunanje meje in vizumska politika) ***I (glasovanje)
  14.8.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij ***I (glasovanje)
  14.9.Program Unije na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 ***I (glasovanje)
  14.10.Radijska oprema ***I (glasovanje)
  14.11.Splošne smernice za proračun za leto 2015 - oddelek III (glasovanje)
  14.12.Invazija Rusije na Ukrajino (glasovanje)
  14.13.Izvajanje Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom (glasovanje)
  14.14.Vloga lastnine in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja (glasovanje)
  14.15.Usklajenost politik za razvoj (glasovanje)
  14.16.Prednostne naloge EU za 25. sejo sveta Združenih narodov za človekove pravice (glasovanje)
  14.17.Ribolov skuše v severovzhodnem Atlantiku (glasovanje)
 15.Obrazložitve glasovanja
 16.Popravki in namere glasovanja
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 19.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  19.1.Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja
  19.2.Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost
  19.3.Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju
 20.Čas glasovanja
  20.1.Rusija: izrekanje kazni protestnikom, udeleženim v dogodkih na Blatnem trgu (glasovanje)
  20.2.Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (glasovanje)
  20.3.Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (glasovanje)
 21.Popravki in namere glasovanja
 22.Članstvo v političnih skupinah
 23.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 24.Datum naslednjih sej
 25.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (210 kb) Seznam navzočih (57 kb)    Poimensko glasovanje (8353 kb) 
 
Zapisnik (188 kb) Seznam navzočih (36 kb) Izidi glasovanja (606 kb) Poimensko glasovanje (3418 kb) 
 
Zapisnik (245 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (188 kb) Poimensko glasovanje (1804 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov