Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 13 mars 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Europeiska företagscentrum i Asien (debatt)
 7.Makrillfisket i nordöstra Atlanten – Bevarande av havsabborre (debatt)
 8.Parlamentets sammansättning
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.De allmänna riktlinjerna för budgeten för 2015 – Avsnitt III (debatt)
 11.Ägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling (kortfattad redogörelse)
 12.En konsekvent politik för utveckling (kortfattad redogörelse)
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Omröstning
  
14.1.Asyl- och migrationsfonden ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.2.Internationella Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
14.3.Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet (omröstning)
  
14.4.Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet (omröstning)
  
14.5.Asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) ***I (omröstning)
  
14.6.Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering ***I (omröstning)
  
14.7.Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar ***I (omröstning)
  
14.8.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet ***I (omröstning)
  
14.9.Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision 2014–2020 ***I (omröstning)
  
14.10.Radioutrustning ***I (omröstning)
  
14.11.De allmänna riktlinjerna för budgeten för 2015 – Avsnitt III (omröstning)
  
14.12.Rysslands invasion av Ukraina (omröstning)
  
14.13.Genomförande av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet (omröstning)
  
14.14.Ägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling (omröstning)
  
14.15.En konsekvent politik för utveckling (omröstning)
  
14.16.EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (omröstning)
  
14.17.Makrillfisket i nordöstra Atlanten (omröstning)
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 19.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
19.1.Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget
  
19.2.Inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet
  
19.3.Säkerhet och människohandel i Sinai
 20.Omröstning
  
20.1.Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (omröstning)
  
20.2.Inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (omröstning)
  
20.3.Säkerhet och människohandel i Sinai (omröstning)
 21.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.De politiska gruppernas sammansättning
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (215 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (8353 kb) 
 
Protokoll (155 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (592 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3323 kb) 
 
Protokoll (250 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (186 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1778 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy