Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 april 2014 - Brussel

5. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- een aanbeveling van de Commissie EMPL om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA)).

Aanbeveling B7-0273/2014 is gedurende deze vergaderoperiode beschikbaar op de website Séance en direct".

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval wordt zij in stemming gebracht.

Juridische mededeling - Privacybeleid