Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel

5. Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 87a.6 i arbetsordningen hade utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande

- en rekommendation från utskottet EMPL om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

Rekommendationen B7-0273/2014 finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct under den tid som innevarande sammanträdesperiod varar.

Om inte någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar ska den anses godkänd. I annat fall ska den tas upp till omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy