Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel

11. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 27 mars 2014

(namnet konfidentiellt) (nr 2888/2013); (namnet konfidentiellt) (nr 0497/2014); Tasnádi Árpád (nr 0498/2014); Miema Nowicka-Sørensen (nr 0499/2014); Óscar García Sauret (nr 0500/2014); Domenico Bennardi (nr 0501/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0502/2014); Marion Nestorov (nr 0503/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0504/2014); Renato Lelli (nr 0505/2014); Jaqueline Hensen (nr 0506/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0507/2014); Rosa María Tuzón Navalón (nr 0508/2014); Joachim Guse (nr 0509/2014); Baldo Codina Isidor (nr 0510/2014); Carmen Reina Giménez (nr 0511/2014); Pedro Juan Navarro Nielfa (36 underskrifter) (nr 0512/2014); Tomáš Mihalička (nr 0513/2014); Michał Kiedrowski (nr 0514/2014); Luciano Moggi (nr 0515/2014); Alexandru Firicel (nr 0516/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0517/2014); Zoltán Bíró (nr 0518/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0519/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0520/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0521/2014); Juan Carlos Font Escortell (nr 0522/2014); Dóra Hoffmann (nr 0523/2014); Regina Vetter (nr 0524/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0525/2014); Giancarlo Berti (nr 0526/2014); Halina Wilk (nr 0527/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0528/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0529/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0530/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0531/2014); Claudio Antonio Ferranti (nr 0532/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0533/2014); Pedro Joaquín Navarro Redondo (nr 0534/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0535/2014); Karl Bradburn (nr 0536/2014); Constanta Marta (nr 0537/2014); Shane Vaccari (nr 0538/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0539/2014); Elfriede Gunzl (nr 0540/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0541/2014); Bíró Zoltán (nr 0542/2014); Alessandro Capone (nr 0543/2014); Kostas Chrysogonos (nr 0544/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0545/2014); Piero Carini (nr 0546/2014); Themis Κalpakidis (nr 0547/2014); Stefano Fuschetto (nr 0548/2014); Stefano Fuschetto (nr 0549/2014); Stefano Fuschetto (nr 0550/2014); Stefano Fuschetto (nr 0551/2014); Cristina Ceu (nr 0552/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0553/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0554/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0555/2014); Mаrgаritа Duková (nr 0556/2014); Angelo Guenzi (nr 0557/2014); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nr 0558/2014); Christopher Gallagher (nr 0559/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0560/2014); Sven Niederstrasser (nr 0561/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0562/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0563/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0564/2014); Bíró Zoltán (nr 0565/2014); Albert de la Peña Guillén (nr 0566/2014); Petra Schroth (nr 0567/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0568/2014); Björn Reetz (nr 0569/2014); Ciro Cennamo (nr 0570/2014); Juhász Tamás (nr 0571/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0572/2014); David López Plaza (nr 0573/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0574/2014); Ciro Cennamo (nr 0575/2014); Dean Bauwens (nr 0576/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0577/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0578/2014); Bíró Zoltán (nr 0579/2014); Monika Sadlok (nr 0580/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0581/2014); María Esther Felices García (nr 0582/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0583/2014); Martine Kootstra (nr 0584/2014); Lluis Vinuesa Serrate (nr 0585/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0586/2014); Timon Peter Zurrer (nr 0587/2014); Roberta Ravello (nr 0588/2014); Siegfried Fischer (nr 0589/2014); John Gilbody (nr 0590/2014); Alfonso Merchán García (nr 0591/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0592/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0593/2014); Matteo La Cara (nr 0594/2014); Jordan Cherkezov (nr 0595/2014); Moreno Cristofori (nr 0596/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0597/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0598/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0599/2014); Mathieu Aref (nr 0600/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0601/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0602/2014); Zoltán Bíró (nr 0603/2014); Silvia Andrea Sejas Pardo (nr 0604/2014); Alessandro Corò (nr 0605/2014); Marianne og Thomas Björst (nr 0606/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0607/2014); Andreas Fatkin (nr 0608/2014); Jean Delhaye (nr 0609/2014); Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (nr 0610/2014); Zoltán Bíró (nr 0611/2014); I. Anda Zevedei (nr 0612/2014); Alejandro Ramírez Robleño (nr 0613/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0614/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0615/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0616/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0617/2014); Alexandra Filippidou (nr 0618/2014); Andresen Regina (nr 0619/2014); Simone Donazio (nr 0620/2014); Giuseppe Bruzzese (nr 0621/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0622/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0623/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0624/2014); (namnet konfidentiellt)(nr 0625/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0626/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0627/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0628/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0629/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0630/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0631/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0632/2014); Roger Toft (nr 0633/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0634/2014); Felipe Prats Cugat (nr 0635/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0636/2014); Tom Sejer Pedersen (nr 0637/2014); Salvatore Cavallaro (nr 0638/2014); Salvatore Basile (nr 0639/2014); Cecilia Skröder (nr 0640/2014); Konstantinos Oikonomopoulos (nr 0641/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0642/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0643/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0644/2014); Francisco Maestre Torreblanca (nr 0645/2014); Carmelo Cammarata (nr 0646/2014); Giampaolo Giuseppe Meli (nr 0647/2014); Antonio Manuel Camino Marino (nr 0648/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0649/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0650/2014); Stefano Fuschetto (nr 0651/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0652/2014); Ilija Petrović (nr 0653/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0654/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0655/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0656/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0657/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0658/2014); Friedrich Kohle (nr 0659/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0660/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (nr 0661/2014); Jerzy Jankowski (nr 0662/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0663/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0664/2014); Włodzimierz Pydo (nr 0665/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0666/2014); Gеоrgi Iliev (nr 0667/2014); Thomas Bjørst (nr 0668/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0669/2014); David Reiling (nr 0670/2014); Ada Fiore (nr 0671/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0672/2014); Miguel Arcanjo Dias (nr 0673/2014); Enrique Sánchez Tárrago (nr 0674/2014); Alexandra Filippidou (nr 0675/2014); Michael Blank (nr 0676/2014); Marta Pereyra de la Iglesia (nr 0677/2014); Giorgio Gurrieri (nr 0678/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0679/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0680/2014); Bruno Terriou (nr 0681/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0682/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0683/2014); Eriksson Kenneth (nr 0684/2014); Stefano Fuschetto (nr 0685/2014); Stefano Fuschetto (nr 0686/2014); Stefano Fuschetto (nr 0687/2014); Stefano Fuschetto (nr 0688/2014); Stefano Fuschetto (nr 0689/2014); Stefano Fuschetto (nr 0690/2014); Stefano Fuschetto (nr 0691/2014); Stefano Fuschetto (nr 0692/2014); Stefano Fuschetto (nr 0693/2014); César Heredero Nogueroles (nr 0694/2014); Gina Isabel Covelli Navas (nr 0695/2014); Massimiliano Gugole (nr 0696/2014); Urszula Wagner (nr 0697/2014); Manuel Satorra (nr 0698/2014); Paul Abbiati (nr 0699/2014); Sebastian Serafimovici (nr 0700/2014); Loana Bracho Campos (nr 0701/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0702/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0703/2014); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr 0704/2014); Dimitrios Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (nr 0705/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0706/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0707/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0708/2014); Sandro Dallavalle (nr 0709/2014); Esmeraldo Gesue' (nr 0710/2014); Evangelos Goutos (nr 0711/2014); Jonathan Camilleri (nr 0712/2014); Margot Mäe (nr 0713/2014).

Talmannen meddelade att han den 27 mars 2014 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 201.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy