Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0146(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0365/2013

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0282

Zápis
Středa, 2. dubna 2014 - Brusel

16. Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I – Opatření ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací ***I – Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog a Marita Ulvskog uvedly zprávy.

Vystoupila Neelie Kroes (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Marielle Gallo (navrhovatelka výboru IMCO), Malcolm Harbour (navrhovatel výboru IMCO), Petra Kammerevert (navrhovatelka výboru CULT), Alajos Mészáros (navrhovatel výboru JURI), Marielle Gallo (navrhovatelka výboru JURI), Jens Rohde (navrhovatel výboru LIBE), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark za skupinu PPE, Catherine Trautmann za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Marietje Schaake za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Judith Sargentini, Amelia Andersdotter za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Roger Helmer za skupinu EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell a Adina-Ioana Vălean.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels a Franz Obermayr.

Vystoupily: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog a Marita Ulvskog.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 3.4.2014 a bod 7.6 zápisu ze dne 3.4.2014.

Hlasování: zpráva A7-0455/2013: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí